Blog

Προσθήκες / Βελτιώσεις
 • Νέο module : Συνταγογράφηση .Η ενεργοποίηση του module της Συνταγογράφησης  γίνεται από το μενού της εφαρμογής Προσθετά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Νέο module : Δυνατότητα διαχείρισης Υποκαταστημάτων πελατών και προμηθευτών. Η ενεργοποίηση του module των Υποκαταστημάτων γίνεται από το μενού της εφαρμογής Προσθετά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 • Στις γενικές ρυθμίσεις προσθήκη του πίνακα  με τις διατάξεις απαλλαγής Φ.Π.Α .
 • Προσθήκη κωδικοποιημένου QR code, για την επισκόπηση του παραστατικού σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA. Το πεδίο εκτυπώνεται αυτόματα σε όλες τις Default και Custom φόρμες εκτύπωσης της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..
 • Νέα δυνατότητα στην αναφορά Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών το πεδίο/flag "Πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο ".
Διορθώσεις
 • Αφαίρεση από την προβολή των default φορμών  το πεδίο "Σχετικά παραστατικά".
 • Διορθώθηκε θέμα με την εκκρεμότητα εγγραφής myDATA που αφορούσε σε λήψη πιστωτικού Φ.Π.Α.  
 • Διόρθωση στα φίλτρα αναζήτησης στη καρτέλα τιμολογιακής κατηγορίας.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την Αντιγραφή και δημιουργία Τιμολογίου Αγοράς. 
 • Διόρθωση διαδικασίας Μαζικού Μετασχηματισμού σε χειρόγραφες σειρές πωλήσεων.
Βελτιώσεις / Διορθώσεις
 1. Βελτίωση στην διαδικασία ανάκτησης ΑΦΜ (επιτάχυνση της διαδικασίας)
 2. Εκτύπωση Μ.ΑΡ.Κ. σε παραστατικά αγορών (Τίτλος κτήσης, Αυτοτιμολόγιση)
Προσθήκες / Βελτιώσεις
 • Δυνατότητα  ορισμού κωδικού στις οντότητες πελάτες, προμηθευτές, είδη, υπηρεσίες στο Menu των Πρότυπων Τιμών.
 • Δυνατότητα αλλαγής μάσκας κωδικού για πελάτες, προμηθευτές, είδη, υπηρεσίες από την γρήγορη παραμετροποίηση.
 • Προσθήκη ένδειξης εικονιδίου εκτύπωσης και αποστολής με email σε παραστατικά αγορών.
 • Υποστήριξη συναλλαγών με τερματικά αποδοχής πληρωμών VIVA.
Διορθώσεις
 • Διόρθωση στην προβολή των ψηφίων στα από μεταφοράς υπόλοιπα προμηθευτών χρέωση/πίστωση.
 • Διόρθωση στην ταχεία επιλογή προβολής νέου πελάτη από το παραστατικό πώλησης.
 • Μεταφορά παρατηρήσεων από αντιγραφή και δημιουργία σε παραστατικά αγορών.
 • Διόρθωση στην εγγραφή του Άρθρου 45.


Διορθώσεις

 • Πρότυπες Τιμές Ειδών / Υπηρεσιών
 • Αποκατάσταση περί μη τιμολόγησης μέσω Portal ή PBS σε περίπτωση λήξης του παρόχου
 • Αποκατάσταση προβολής «Προφίλ Χρήστη» μέσω της διασύνδεσης από την λογιστική σουίτα PbsOne 
 • Αποκατάσταση της εμφάνισης του Gadget My Data στο πλάνο Start κατά την αρχικοποίηση

 • Αποκατάσταση πολλαπλής αποστολής μηνυμάτων SMS

 Διορθώσεις

 • Υπολογισμός εκκρεμοτήτων στο gadget myDATA
 • Αποκατάσταση προβολής κανονικού ποσοστού ΦΠΑ στο πακέτο Start κατά την καταχώρηση παραστατικού

Διορθώσεις

 • Αποκατάσταση στην λειτουργία της πρότασης παραστατικού κατά την διαδικασία του μετασχηματισμού 

 • Διορθώθηκε στα φίλτρα αναζήτησης στις λίστες των ευρετηρίων εγγραφών ως προς την πολλαπλή επιλογή αυτών και την ανανέωση τους, σε διαφορετικές σελίδες.
 • Διορθώθηκε η μορφή της απεικόνισης της επιλογής "Ομάδας" στα φίλτρα αναζήτησης.
 • Μεταβολή της προτεινόμενης ονομασίας αρχείων που πραγματοποιείται λήψη σε Excel, συμβατό με την αναφορά ή το ευρετήριο που επιλέγεται από τον χρήστη.
 • Διόρθωση στο κείμενο εκτύπωσης παραστατικού εμβάσματος της ένδειξης “Undefined”.
 • Αποκατάσταση μηνύματος ταχείας προβολής συναλλασσόμενου μέσα από αναφορές.
 • Έλεγχος στο μενού της γρήγορης λιανικής, σε περίπτωση λήξης του παρόχου.
 • Εμφάνιση της καρτέλας "Όλα" κατά την αρχική είσοδο στην καρτέλα myDATA
 • Διόρθωση του υπολογισμού των εσόδων στο gadget του dashboard (Start).
 • Διόρθωση στην εναλλαγή των στοιχείων διεύθυνσης στην καρτέλα "Διακίνηση - Παράδοση" πριν την αποθήκευση του παραστατικού.
 • Διορθώσεις στην επιλογή των φίλτρων και την αναζήτηση.

Προσθήκες/Βελτιώσεις

1.Go START

 • Δυνατότητα προσθήκης module EFT POS που παρέχει την δυνατότητα τιμολόγησης με τρόπο πληρωμής συμβατών POS καθώς και OnLine ενημέρωσης χρηματοοικονομικού gadget. 
Η ενεργοποίηση παρέχεται μέσω του τμήματος των πωλήσεων ή συμπλήρωσης φόρμας ενδιαφέροντος. 
Πατώντας εδώ, θα βρείτε τη λίστα των τερματικών POS που υποστηρίζονται από την εφαρμογή.
 • Δυνατότητα ταχείας εύρεσης πελάτη εκτός από την "Επωνυμία" και με πληροφορία "Κωδικού" και αριθμού "ΑΜΚΑ" κατά την καταχώρηση του παραστατικού. 

2. Go GROW & RUN

 • Δυνατότητα μεταβολής τρόπου πληρωμής και παρατηρήσεων σε έκδοση Ειδικού Φόρου διαμονής για λογαριασμό 3ων.

Η ενέργεια περιέχεται σε όσους χρήστες έχουν ορίσει κλάδο «Διαμονή – Καταλύματα» στα σταθερά στοιχεία της Εταιρίας τους.


           

3. MyDATA

 • Προσθήκη στηλών «Κατηγορία εξόδου» και «Τύπος γραμμής» στο grid της σύνοψης των εγγραφών Mydata

    Διορθώσεις

 • Πολλαπλός μετασχηματισμός χειρόγραφων σειρών παραστατικών Πωλήσεων / Αγορών
 • Μηνύματα λάθος διαβίβασης με πάροχο 

Μεταβολές / Προσθήκες

 1. Νέα Δυνατότητα  άμεσης διασύνδεσης με την Web υπηρεσία Prosvasis Ergani. Το Prosvasis Cloud ERGANI, το οποίο έρχεται να υποστηρίξει την υλοποίηση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας για επιχειρήσεις, εργαζόμενους, λογιστές αλλά και όλες τις απαιτήσεις που προκύπτουν από το μέτρο του Ψηφιακού Ωραρίου & της Κάρτας Εργασίας για Επιχειρήσεις με εσωτερικό ή εξωτερικό λογιστήριο. Περισσότερα εδώ.
 2. Επανασχεδιασμός  του  προφίλ χρήστη και σύντομα θα προστεθούν νέες δυνατότητες.
 3. Προσθήκη ρυθμίσεων ασφαλείας στο πλάνο Start για το gadget Έσοδα που σας παρέχει την δυνατότητα απόκρυψης των στοιχείων. Περισσότερα εδώ.                                                                                 
 4. Στην προβολή των ειδών προστέθηκε το πεδίο Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών .
 5. Προστέθηκε η έκπτωση πελάτη/προμηθευτή σε πωλήσεις/αγορές στις εκτυπώσεις.
 6. Νέα δυνατότητα στο πλάνο Start : Στην προβολή πελάτη προτέθηκε η δυνατότητα  απευθείας καταχώριση παραστατικού από τις ενέργειες.

      8. Προσθήκη ποσοστού Φ.Π.Α Λουξεμβούργου 16%.

      9. Προσθήκη στις Λογιστικές κατηγορίες αποθήκης πάγια (λογαριασμός εξαγωγής σε γέφυρα Γ κατηγορίας.

     10. Προσθήκη νέων διατάξεων απαλλαγής  ΦΠΑ.


Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 • Διορθώθηκε το σφάλμα που εμφανιζόταν κατά την ενεργοποίηση τρόπων πληρωμής πωλήσεων.
 • Απενεργοποίηση του τύπου ειδικών συναλλαγών πελατών 1704.
 • Στο τύπο ειδικών συναλλαγών προμηθευτών με κωδικό 2101 αλλαγή στον κωδικό Mydata σε 13.31 αντι του 11.4.
 • Δυνατότητα προσθήκης Module της Οθόνης γρήγορης καταχώρησης στο Πλάνο GO Pace.
 • Υποστήριξη iframe banner Prosvasis GO.Μεταβολές / Προσθήκες

Έκδοση Start: μεταβολή προβολής κεντρικού μενού.

 1. Έσοδα
  Βλέπετε συνοπτικά με επιλογή ανά έτος τα έσοδα της επιχείρησής σας
 2. myDATA
  Άμεση πληροφόρηση για τα διαβιβασμένα και μη διαβιβασμένα παραστατικά στην πλατφόρμα myDATA
 3. Συναντήσεις
  Άμεση προβολή των προγραμματισμένων συναντήσεών σας
  Πατώντας εδώ, θα βρείτε σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο.

Μεταβολές / Προσθήκες

 •  myDATA: νέα απλοποιημένη προβολή με στόχο την πιο γρήγορη αποστολή των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. 
  Οδηγίες για την διαδικασία αποστολής των παραστατικών στα myDATA, θα βρείτε πατώντας εδώ. • Νεο interface στα κριτήρια αναζητησης και στις προβολές ("Εκτύπωση" - "Ενέργειες").
 • Ρυθμίσεις SMS: αφαίρεση του πεδίου "Όνομα χρηστη", κατά την επιλογή του παρόχου Yuboto. Αναλυτικές οδηγίες για την Ρύθμιση των SMS θα βρείτε πατώντας εδώ.

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 • Εμφάνιση του κωδικού και της επωνυμίας του συναλλασσόμενου στην εγγραφή myDATA, στο πεδίο "Συναλλασσόμενος".
 • Διορθώσεις στα φίλτρα των πωλήσεων/αγορών κατά την αναζήτηση πελάτη/ προμηθευτή.


Μεταβολές / Προσθήκες

 • Στο ευρετήριο των ειδών, εμπεριέχεται πληροφόρηση για τις τελευταίες τιμές πώλησης και αγοράς. Τις στήλες που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης και να αποθηκεύσει στο ευρετήριο.

 • Στις αναφορές των εμπορικών, στην αναλυτική κατάσταση πωλήσεων και αγορών , επιλέγοντας την ένδειξη αναλυτική, προστέθηκαν, οι στήλες  με τις πληροφορίες του τρόπου Πληρωμής του Α.Φ.Μ. συναλλασσόμενου και του Ποσοστού Φ.Π.Α..
 • Νέος τρόπος προβολής των ενημερωτικών σελίδων (Banners).

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 • Στις σειρές πωλήσεων και αγορών  στο πεδίο αντιλογιστική προτείνονται μόνο οι ακυρωτικές σειρές.
 • Μαζική ενημέρωση πεδίου «Ενημέρωση λαθών διαβίβασης» , στις παραμέτρους των σταθερών στοιχείων της εταιρείας.
 • Στο μενού της γρήγορης καταχώρησης λιανικών πωλήσεων βελτιώσεις στο πεδίο των παρατηρήσεων.
 • Στις προτεινόμενες φόρμες εκτύπωσης τυπώνουμε το link του παρόχου στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μεταβολές / Προσθήκες

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 1. Ένδειξη στο ευρετήριο πωλήσεων για τις εγγραφές που έχουν διαβιβαστεί στα myDATA.
 2. Νέα δυνατότητα υποστήριξης  της Διαχείριση Δήλωσης διενέργειας.
  Επιλέγοντας τον κλάδο Ναυτιλιακών προστίθεται το panel 'Στοιχεία δήλωσης Διενέργειας' για την κάλυψη του άρθρου 27 ανοιχτής θαλάσσης. . Με την συμπλήρωση των πεδίων, αυτά θα μεταφερθούν στα στοιχεία γραμμής της Σύνοψης.
 3. Προσθήκη νέας φόρμας εκτύπωσης Διαχείριση Δήλωσης διενέργειας για την υποστήριξη των απαιτούμενων πεδίων. Η εγκατάστασή της γίνεται απο τα "Πρόσθετα".
 4. Εκτυπώσεις ισοζύγιο/καρτέλα χρεοπιστώσεων.
 5. Προστέθηκε η δυνατότητα μεταβολής  στην εγγραφή myDATA του πεδίου Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. (προκειμένου να καλυφθούν είδη απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α. στις εγγραφές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης)
 6. Προσθήκη στην εργασία ενημέρωση στοιχείων myDATA με δεξί κλικ στο ευρετήριο πωλήσεων διάλογου με ερωτήσεις και προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγή τύπου παραστατικού και  ενημέρωση άρθρου διάταξης απαλλαγής  
 1. Βελτίωση στα φίλτρα των ημερομηνιών.
 2. Κουμπιά στην ανάκτηση με Α.Μ.Κ.Α./Α.Φ.Μ.
 1. Στην καρτέλα χρεοπιστώσεων γίνεται ταξινόμηση στην περιγραφή.

Προσθήκες

 • Έξοδο πώλησης Kόστος αγοράς ειδών άρθρου 45 (Λιανική). 
 • Προσθήκη των τύπων Συμπληρωματικό Τιμολόγιο (1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό) και Συμπληρωματικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό).

Μεταβολές

 • Λογιστικό σημείωμα άρθρου 45 όταν προκύπτει από Απόδειξη Λιανικής Πώλησης άρθρου 45.
 • Αποθήκευση του ευρετηρίου στην γραμμή του παραστατικού (δεν εμφανιζόταν η στήλη actions).
 • Σωστή υπερκάλυψη στα pop up window όταν δημιουργούμε εγγραφές.


Προσθήκες

 • Εκδώστε δωρεάν ηλεκτρονικούς (RF) κωδικούς πληρωμής για τα τιμολόγια των πελατών σας

Συγκεκριμένα, μέσω της ψηφιακής λύσης η επιχείρησή σας εξασφαλίζει:

 1. Αυτοματοποίηση εισπράξεων τιμολογίων
 2. Βελτίωση διαχειριστικού κόστους και χρόνου

 Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία χωρίς κόστος ενεργοποίησης και χωρίς κόστος υλοποίησης.

*Η υπηρεσία OnePay ενσωματώνεται στη λειτουργική ενότητα του Prosvasis Go  και αφορά πληρωμές που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών (RF) κωδικών αποκλειστικά σε λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας της επιχείρησης. Κάθε είσπραξη που διενεργείται με τη χρήση (RF) κωδικού επιβαρύνεται με τραπεζικό κόστος διαχείρισης, το οποίο ανέρχεται σε 0,50€ ή 0,60€ (+ΦΠΑ) ανάλογα με το πλήθος των μηνιαίων εισπράξεων.


 • Προσθήκη νέου κυκλώματος που αφορά το κύκλωμα των πελατών "Ειδικές συναλλαγές πελατών",

Διορθώσεις

 1. Αφαίρεση του tab "Ακυρωμένη", στα myDATA.
 2. Σε θερμικό εκτυπωτή τυπώνεται και ο Τ.Κ. της εταιρείας.
 3. Μήνυμα λήξης συνδρομής. Η «Επιστροφή στη σελίδα εισόδου» μεταφέρθηκε στο πάνω μέρος της σελίδας.
 4. Στις Δαπάνες δέχεται και τιμές μικρότερες του 0,5.
 5. Διόρθωση στην ανάκτηση στοιχείων ΑΜΚΑ στην γρήγορη καταχώρηση σε έκδοση Run.
 6. Καταχώρηση αρνητικής αξίας /ποσοστού στα έξοδα /κρατήσεις. Η τιμή αποθηκεύεται με την πρώτη καταχώρηση.
 7. Διόρθωση του σφάλματος στην σύνδεση με παραστατικό αγοράς /δαπάνης
 8. Start: αφαίρεση των επιλογών του CRM από το ημερολόγιο που δεν υποστηρίζονται.
 9. Δυνατότητα μεταβολής του ποσού σε παραστατικό δαπάνης που προκύπτει από αντιγραφή και δημιουργία.

Προσθήκες

 • Διαχείριση πωλήσεων άρθρου 45

Το καθεστώς περιθωρίου κέρδους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταπώλησης των μεταχειρισμένων αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος τα αγόρασε από πρόσωπα τα οποία είχαν επιβαρυνθεί με φόρο ως τελικοί καταναλωτές, κατά το στάδιο της αγοράς τους, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά (δηλαδή οι προμηθευτές του υποκείμενου στον φόρο) δεν είχαν δικαίωμα να εκπέσουν ή να τους επιστραφεί, ο ΦΠΑ που επιβάρυνε την απόκτηση των αγαθών αυτών.

Οι συναλλαγές υποβάλλονται  με λογιστικό σημείωμα (παραστατικό 11.3)στην πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση του παραστατικού θα βρείτε πατώντας εδώ.

 •  Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Εάν οι πελάτες υπάγονται σε καθεστώς αναστολής ΦΠΑ (Π.2869/1987) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα νέα παραστατικά .

Στους τύπους των Παραστατικών, προστέθηκε ο τύπος  που καλύπτει τις περιπτώσειςΑναστολή ΦΠΑ'.
Όταν η καταχώριση Παραστατικού γίνει με τύπο,  ο οποίος φέρει αυτή την τιμή, τότε η εγγραφή MyData θα δημιουργηθεί με ενεργοποιημένο το flag 'Αναστολή ΦΠΑ'.

Προτείνουμε να προσθέσετε την  «Δεν εισπράττεται Φ.Π.Α. – Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.87».

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση του παραστατικού θα βρείτε πατώντας εδώ.

 • Προσθήκη τύπων παραστατικών

Προσθήκη νέων τύπων παραστατικών πωλήσεων, δαπανών και αγορών. Αναλυτικά οι τύποι που προστέθηκαν αναγράφονται εδώ.


Διορθώσεις

 • Διόρθωση του σφάλματος κατά την ενεργοποίηση συντελεστών Φ.Π.Α. για την καταχώρηση διασυνοριακών συναλλαγών.
 • Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού από το υποκατάστημα για την έκδοση ειδικού στοιχείου φόρου διαμονής, εμφανίζονται μόνο οι σειρές Ε.Φ.Δ. που αφορούν στο υποκατάστημα.