Βελτιώσεις

myDATA:

Προσθήκη πεδίου στο ευρετήριο αγορών για την επιτυχή  διαβίβαση των παραστατικών στα myData (Τύποι παραστατικών)  3.1 Τίτλος κτήσης (μη υπόχρεος εκδότης), 3.2 Τίτλος κτήσης (άρνηση έκδοσης απο υπόχρεος εκδότη), 1.1 Δελτίο Αποστολής Τιμολόγιο Αγοράς (Αυτοτιμολόγιση) και 5.2 Πιστωτικό Τιμολόγιο Αγοράς - ΔΑ (Αυτοτιμολόγιση).


Ξενοδοχεία /Καταλύματα

Προσθήκη προειδοποιητικού μηνύματος για την ενημέρωση και παραμετροποίηση του εξόδου «Τέλος Ανθεκτικότητας στη Κλιματική Κρίση».

Ιατρικός κλάδος

Ενεργοποίηση της προβολής λίστας διαγνώσεων στο Module Ηλεκτρονική Συνταγογράφησης.   


Διορθώσεις

Αποκατάσταση σφάλματος κατά την εκτύπωση σε θερμικό εκτυπωτή (80mm) στο πεδίο παρατηρήσεις-σχόλια.
  • No labels