Διασυνοριακές e-πωλήσεις: 

Νέα δυνατότητα παρακολούθησης πωλήσεων μέσω e-shop - Διασυνοριακές e-πωλήσεις με την προσθήκη νέου πεδίου «Χώρα » στην αναφορά Κατάσταση Πωλήσεων Αναλυτική (OSS). 


Προσθήκη νέων φορμών εκτύπωσης παραστατικών: 

Προσθήκη νέων custom advanced φορμών προσαρμοσμένες για την εκτύπωση του QR code. Διαθέσιμες από το menu «Πρόσθετα» της εφαρμογής. 


Προσθήκη gadget παρόχου (Retail/B2G): 

Νέο Dashboard για την παρακολούθηση των credits του παρόχου Ηλεκτρονικής τιμολόγησης  για τα πακέτα Λιανική Basic & Λιανική Plus καθώς και τις συναλλαγές προς το Δημόσιο.  


Ιατρικός κλάδος/myDATA: 

Στις Υπηρεσίες προστέθηκε το πεδίο Φ.Π.Α. εκροών με δυνατότητα διαμόρφωσης της εγγραφής myDATA για την ενημέρωση των αντίστοιχων πεδίων της περιοδικής δήλωσης. 

Βελτιστοποίηση της εμφάνισης του ιστορικού ασθενούς από όλους τους παρόχους υγείας με σχετικό μήνυμα για την συγκατάθεση του ασθενή.  


Διορθώσεις 

Στην εργασία «Υπολογισμός τιμής κόστους» προστέθηκε η χρονική περίοδος. 

Αποκατάσταση της λειτουργίας ανάκτησης στοιχείων με ΑΜΚΑ μέσω ΗΔΙΚΑ.  


  • No labels