Μέσω του εργαλείου αυτού μπορείτε να στείλετε επιλεκτικά ή ακόμη και μαζικά SMS στο πελατολόγιο σας. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος διαχείρισης του συγκεκριμένου εργαλείου.


Α. Ρυθμίσεις SMS

Από τις «Ρυθμίσεις» της εφαρμογής θα πρέπει να προβείτε στην απαραίτητη παραμετροποίηση του SMS. 


Η παραμετροποίηση αυτή αφορά τα παρακάτω πεδία.
  • Πάροχος SMS: Επιλέγετε το πάροχο της SMS υπηρεσίας.
  • Sender caption: Εισάγετε τo όνομα του αποστολέα που θα εμφανίζεται στον αποδέκτη του SMS. Οι χαρακτήρες θα πρέπει να συμπληρωθούν στα Αγγλικά και να μην ξεπερνάν τους 11 στο σύνολο.
  • Όνομα χρήστη: Συμπληρώστε το user name με το οποίο έχει γίνει το Registration στον SMS Provider.
  • Κωδικός: Συμπληρώστε το password με το οποίο έχει γίνει το Registration στον SMS Provider.Β. Διαμόρφωση μηνύματος


Το επόμενο βήμα είναι να επιλέξετε τον πελάτη στον οποίο θέλετε να στείλετε το sms και να το διαμορφώσετε.

  1. Επιλέγετε «Συναλλασσόμενοι» «Πελάτες» και επιλέγετε αυτόν ή αυτούς που επιθυμείτε.
  2. Από τις «Ενέργειες» της εφαρμογής επιλέγετε «Αποστολή SMS».
  3. Στο παράθυρο που θα σας βγάλει συμπληρώνετε το μήνυμα που επιθυμείτε. Στο σημείο αυτό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα πεδία που βρίσκονται στα αριστερά, όπως είναι για παράδειγμα η επωνυμία ή το υπόλοιπο του πελάτη. Επιλέγοντας τα θα συμπληρωθεί κατευθείαν το περιεχόμενο του πεδίο για κάθε ένα πελάτη. 

Παρακάτω φαίνονται όλα τα βήματα που αναλύθηκαν

 

Παράδειγμα

Παρακάτω θα βρείτε ένα παράδειγμα στο οποίο ενημερώνεται ο πελάτης για το υπόλοιπο του. Σέρνοντας (drag &drop) το πεδίο της επωνυμίας μπορείτε να το εντάξετε μέσα στο μήνυμά σας.
Πατώντας «Αποστολή» ολοκληρώνεται η εργασία.


Γ. Αποθήκευση μηνύματος ως προτύπου


Αφού διαμορφώσετε ένα μήνυμα μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο προκειμένου να το αξιοποιήσετε και σε επόμενα μηνύματα. Για παράδειγμα, το μήνυμα ενημέρωσης υπολοίπου θα μπορείτε να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο, ώστε να το στείλετε και σε άλλους πελάτες χωρίς να χρειαστεί να το συντάξετε εκ νέου. Αρκεί να επιλέξετε το «Αποθήκευση ως πρότυπο» και να ορίσετε μια περιγραφή για αυτό. Πατώντας την πρώτη φορά αποστολή, αποθηκεύεται και μπορείτε να το βρείτε στο γρανάζι με την περιγραφή που δώσατε.

  • No labels