Βελτιώσεις / Διορθώσεις
  1. Βελτίωση στην διαδικασία ανάκτησης ΑΦΜ (επιτάχυνση της διαδικασίας)
  2. Εκτύπωση Μ.ΑΡ.Κ. σε παραστατικά αγορών (Τίτλος κτήσης, Αυτοτιμολόγιση)
  • No labels