Διορθώσεις

  • Πρότυπες Τιμές Ειδών / Υπηρεσιών
  • Αποκατάσταση περί μη τιμολόγησης μέσω Portal ή PBS σε περίπτωση λήξης του παρόχου
  • Αποκατάσταση προβολής «Προφίλ Χρήστη» μέσω της διασύνδεσης από την λογιστική σουίτα PbsOne 
  • Αποκατάσταση της εμφάνισης του Gadget My Data στο πλάνο Start κατά την αρχικοποίηση

  • Αποκατάσταση πολλαπλής αποστολής μηνυμάτων SMS
  • No labels