Μεταβολές / Προσθήκες

  •  myDATA: νέα απλοποιημένη προβολή με στόχο την πιο γρήγορη αποστολή των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. 
    Οδηγίες για την διαδικασία αποστολής των παραστατικών στα myDATA, θα βρείτε πατώντας εδώ.  • Νεο interface στα κριτήρια αναζητησης και στις προβολές ("Εκτύπωση" - "Ενέργειες").
  • Ρυθμίσεις SMS: αφαίρεση του πεδίου "Όνομα χρηστη", κατά την επιλογή του παρόχου Yuboto. Αναλυτικές οδηγίες για την Ρύθμιση των SMS θα βρείτε πατώντας εδώ.

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

  • Εμφάνιση του κωδικού και της επωνυμίας του συναλλασσόμενου στην εγγραφή myDATA, στο πεδίο "Συναλλασσόμενος".
  • Διορθώσεις στα φίλτρα των πωλήσεων/αγορών κατά την αναζήτηση πελάτη/ προμηθευτή.


  • No labels