Διορθώσεις

 • Αποκατάσταση στην λειτουργία της πρότασης παραστατικού κατά την διαδικασία του μετασχηματισμού 

 • Διορθώθηκε στα φίλτρα αναζήτησης στις λίστες των ευρετηρίων εγγραφών ως προς την πολλαπλή επιλογή αυτών και την ανανέωση τους, σε διαφορετικές σελίδες.
 • Διορθώθηκε η μορφή της απεικόνισης της επιλογής "Ομάδας" στα φίλτρα αναζήτησης.
 • Μεταβολή της προτεινόμενης ονομασίας αρχείων που πραγματοποιείται λήψη σε Excel, συμβατό με την αναφορά ή το ευρετήριο που επιλέγεται από τον χρήστη.
 • Διόρθωση στο κείμενο εκτύπωσης παραστατικού εμβάσματος της ένδειξης “Undefined”.
 • Αποκατάσταση μηνύματος ταχείας προβολής συναλλασσόμενου μέσα από αναφορές.
 • Έλεγχος στο μενού της γρήγορης λιανικής, σε περίπτωση λήξης του παρόχου.
 • Εμφάνιση της καρτέλας "Όλα" κατά την αρχική είσοδο στην καρτέλα myDATA
 • Διόρθωση του υπολογισμού των εσόδων στο gadget του dashboard (Start).
 • Διόρθωση στην εναλλαγή των στοιχείων διεύθυνσης στην καρτέλα "Διακίνηση - Παράδοση" πριν την αποθήκευση του παραστατικού.
 • Διορθώσεις στην επιλογή των φίλτρων και την αναζήτηση.
 • No labels