Προσθήκες / Βελτιώσεις
 • Νέο module : Συνταγογράφηση .Η ενεργοποίηση του module της Συνταγογράφησης  γίνεται από το μενού της εφαρμογής Προσθετά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
 • Νέο module : Δυνατότητα διαχείρισης Υποκαταστημάτων πελατών και προμηθευτών. Η ενεργοποίηση του module των Υποκαταστημάτων γίνεται από το μενού της εφαρμογής Προσθετά. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ
 • Στις γενικές ρυθμίσεις προσθήκη του πίνακα  με τις διατάξεις απαλλαγής Φ.Π.Α .
 • Προσθήκη κωδικοποιημένου QR code, για την επισκόπηση του παραστατικού σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA. Το πεδίο εκτυπώνεται αυτόματα σε όλες τις Default και Custom φόρμες εκτύπωσης της εφαρμογής. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..
 • Νέα δυνατότητα στην αναφορά Αναλυτικό Ισοζύγιο Πελατών το πεδίο/flag "Πελάτες με μηδενικό υπόλοιπο ".
Διορθώσεις
 • Αφαίρεση από την προβολή των default φορμών  το πεδίο "Σχετικά παραστατικά".
 • Διορθώθηκε θέμα με την εκκρεμότητα εγγραφής myDATA που αφορούσε σε λήψη πιστωτικού Φ.Π.Α.  
 • Διόρθωση στα φίλτρα αναζήτησης στη καρτέλα τιμολογιακής κατηγορίας.
 • Διόρθωση σφάλματος κατά την Αντιγραφή και δημιουργία Τιμολογίου Αγοράς. 
 • Διόρθωση διαδικασίας Μαζικού Μετασχηματισμού σε χειρόγραφες σειρές πωλήσεων.
 • No labels