Διορθώσεις

  • Υπολογισμός εκκρεμοτήτων στο gadget myDATA
  • Αποκατάσταση προβολής κανονικού ποσοστού ΦΠΑ στο πακέτο Start κατά την καταχώρηση παραστατικού

  • No labels