Προσθήκες / Βελτιώσεις

  • Νέα δυνατότητα ηλεκτρονικής τιμολόγησης προς το Δημόσιο B2G μέσω παρόχου  και προσθήκη νέων πεδίων στην τιμολόγηση. 

          Για την ενεργοποίηση του Prosvasis Go Einvoicing B2G , επικοινωνείτε με το τμήμα πωλήσεων της Prosvasis 210-332270 . Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

  • Προσθήκη πεδίου στα φίλτρα αναζήτησης στο ευρετήριο πωλήσεων για συναλλαγές προς το Δημόσιο- Πωλήσεις B2G.
  • Νέα δυνατότητα προσθήκης αγαπημένων εξετάσεων στο Module Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, προκειμένου κατά την καταχώρηση παραπεμπτικών να μπορεί ο χρήστης να επιλέξει από τις αγαπημένες εξετάσεις.
  • Προσθήκη ένδειξης  εικονιδίου διαβίβασης σε παραστατικά πωλήσεων για ενημέρωση επιτυχούς διαβίβασης του παραστατικού.

  


  • Στο ευρετήριο των πωλήσεων προστέθηκε επιπλέον στήλη με τη πληροφορία του QrUrl για τα διαβιβασμένα μέσω κωδικών myDATA παραστατικά
  • Προσθήκη νέου πεδίου «Χώρα Παράδοσης» στην ενότητα «Διακίνηση Παράδοση» για την δημιουργία εγγραφής Mydata με χαρακτηρισμό σύνοψης Ε3-561-007
  • Νέες εκτυπωτικές αναφορές που αφορούν το Module «Υποκαταστήματα Συναλλασσόμενων»

          Καρτέλα Υποκαταστημάτων πελατών

          Καρτέλα Υποκαταστημάτων προμηθευτών

          Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων πελατών

          Ισοζύγιο Υποκαταστημάτων προμηθευτών

  • Προσθήκη κωδικοποιημένου QR code σε θερμικό εκτυπωτή , για την επισκόπηση του παραστατικού σε ψηφιακή υπηρεσία της πλατφόρμας myDATA.
  • Νέα εκτύπωση στο μενού Οντότητες-Αναφορές « Ανάλυση Ειδών ανά Πελάτη»  
  • No labels