Προσθήκες/Βελτιώσεις

1.Go START

  • Δυνατότητα προσθήκης module EFT POS που παρέχει την δυνατότητα τιμολόγησης με τρόπο πληρωμής συμβατών POS καθώς και OnLine ενημέρωσης χρηματοοικονομικού gadget. 
Η ενεργοποίηση παρέχεται μέσω του τμήματος των πωλήσεων ή συμπλήρωσης φόρμας ενδιαφέροντος. 
Πατώντας εδώ, θα βρείτε τη λίστα των τερματικών POS που υποστηρίζονται από την εφαρμογή.
  • Δυνατότητα ταχείας εύρεσης πελάτη εκτός από την "Επωνυμία" και με πληροφορία "Κωδικού" και αριθμού "ΑΜΚΑ" κατά την καταχώρηση του παραστατικού. 

2. Go GROW & RUN

  • Δυνατότητα μεταβολής τρόπου πληρωμής και παρατηρήσεων σε έκδοση Ειδικού Φόρου διαμονής για λογαριασμό 3ων.

Η ενέργεια περιέχεται σε όσους χρήστες έχουν ορίσει κλάδο «Διαμονή – Καταλύματα» στα σταθερά στοιχεία της Εταιρίας τους.


           

3. MyDATA

  • Προσθήκη στηλών «Κατηγορία εξόδου» και «Τύπος γραμμής» στο grid της σύνοψης των εγγραφών Mydata

    Διορθώσεις

  • Πολλαπλός μετασχηματισμός χειρόγραφων σειρών παραστατικών Πωλήσεων / Αγορών
  • Μηνύματα λάθος διαβίβασης με πάροχο 
  • No labels