Για την καταχώρηση ενός νέου παραστατικού πώλησης επιλέγετε από το κεντρικό μενού της εφαρμογής την ενότητα των «Εμπορικών», στη συνέχεια «Πωλήσεις» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» . Παρακάτω παρουσιάζονται δυο αναλύσεις. Η πρώτη αφορά τον τρόπο καταχώρησης παραστατικού που αφορά είδη, ενώ η δεύτερη αφορά παραστατικά παροχής υπηρεσιών.

Επιλέγοντας το σύμβολο της «Νέας εγγραφής»  θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καταχώρησης.

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.

Βασικά στοιχεία:

 • Σειρά: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες σειρές παραστατικών. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε μια νέα σειρά επιλέγοντας το  στην οθόνη που βλέπετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό πατήστε εδώ.
 • Ημερομηνία: Το πεδίο αυτό θα είναι πάντα συμπληρωμένο με την ημερομηνία συστήματος. Για να την αλλάξετε πατάτε το σύμβολο του ημερολογίου  και καθορίζετε από εκεί την ημερομηνία καταχώρησης.
 • Πελάτης: Επιλέγετε από τη λίστα των ήδη καταχωρημένων πελατών. Αν το επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο πελάτη εκείνη τη στιγμή πατώντας το .
 • Παραστατικό: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο του και σας εμφανίζει τον αριθμό του παραστατικού, εφόσον έχετε επιλέξει να εφαρμοστεί αυτόματη αρίθμηση. Σε διαφορετική περίπτωση, κατά το σχεδιασμό της σειράς αν επιλέξετε «Χειρόγραφη σειρά»  θα συμπληρώσετε τον αριθμό με το χέρι.
 • Έργο: Συμπεριλαμβάνετε το έργο, το οποίο συνδέεται με την καταχώρησή σας.
 • Πληρωμή: Το πεδίο συμπληρώνεται κατευθείαν από τον τρόπο πληρωμής που έχετε καθορίσει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη. Αν επιθυμείτε να το αλλάξετε επιλέγετε από τη λίστα τον άλλο τρόπο πληρωμής.

Ειδικά στοιχεία:

 • Καθεστώς Φ.Π.Α.: Συπληρώνεται αυτόματα το καθεστώς Φ.Π.Α. που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη.
 • Διάταξη αππαλαγής: Συπληρώνεται αυτόματα η διάταξη απαλλαγής. που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη.
 • Υποκατάστημα: Επιλέγετε το υποκατάστημα, στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη καταχώρηση.

Διακίνηση - Παράδοση:

 • Σκοπός διακίνησης: Επιλέγετε τον κατάλληλο σκοπό διακίνησης.
 • Ημερομηνία παράδοσης: Συμπληρώνετε την ημερομηνία παράδοσης.
 • Παραγγελία από: Δηλώνετε από ποιον έχει γίνει η παραγγελία.
 • Αποστολή σε: Δηλώνετε σε ποιον θα γίνει η αποστολή.
 • Διεύθυνση: Συμπληρώνετε την διεύθυνση παράδοσης.
 • Τ.Κ.: Συμπληρώνετε τον Τ.Κ. παράδοσης.
 • Περιοχή: Συμπληρώνετε την περιοχή παράδοσης.
 • Πόλη: Συμπληρώνετε την πόλη παράδοσης.


 • Είδη: Πατώντας «Προσθήκη» επιλέγετε από τη λίστα των ήδη καταχωρημένων ειδών. Αν θέλετε μπορείτε να καταχωρήσετε νέο είδος εκείνη τη στιγμή πατώντας το . Η επιλογή των ειδών αυτών γίνεται είτε με διπλό αριστερό κλικ, είτε πατώντας το τετραγωνάκι αριστερά από το είδος και επιλέγοντας . Όταν εισαχθεί το είδος στη γραμμή θα συμπληρωθούν και όλα τα υπόλοιπα πεδία, όπως η τιμή, έκπτωση κτλ σύμφωνα με αυτά που έχετε καθορίσει εσείς στα στοιχεία του. Παρόλ' αυτά, κάνοντας κλικ πάνω στο κάθε πεδίο μπορείτε να καθορίσετε εκείνη τη στιγμή την τιμή, την έκπτωση ή κάποιο σχόλιο που αφορά το συγκεκριμένο είδος και θέλετε να φαίνεται στην εκτύπωση του παραστατικού. Για να διαγράψετε τη γραμμή του είδους σε περίπτωση λάθους επιλέγετε το .
 • Καθαρή: Εμφανίζεται η καθαρή αξία του παραστατικού.
 • Αξία έκπτωσης συνόλου: Εμφανίζεται το ποσό έκπτωσης, το οποίο προκύπτει από το ποσοστό που έχετε ορίσει μέσα στα σταθερά στοιχεία του πελάτη. Αν δεν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό στα σταθερά του στοιχεία, μπορείτε να καθορίσετε εκείνη τη στιγμή το ακριβές ποσό έκπτωσης.
 • Έξοδα/Κρατήσεις: Επιλέγετε το λεκτικό «Έξοδα/Κρατήσεις» αν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα έξοδο στο παραστατικό σας. Πατάτε πάνω στο λεκτικό αυτό και επιλέγετε «Προσθήκη». Από τη λίστα με τα διαθέσιμα έξοδα επιλέγετε το επιθυμητό και πατάτε «ΟΚ».
 • Φ.Π.Α.: Εμφανίζεται το ποσό Φ.Π.Α. 
 • Συνολική: Εμφανίζεται η συνολική αξία του παραστατικού ύστερα από τον υπολογισμό έκπτωσης και Φ.Π.Α.
 • Παρατηρήσεις: Πληκτρολογείτε το σύνολο των σχολίων που θέλετε να εμφανίζονται στην εκτύπωση του παραστατικού σας. Για να καθορίσετε τα σχόλια που θέλετε να έρχονται προσυμπληρωμένα κατά την καταχώρηση του παραστατικού πατήστε εδώ. 


  Προσοχή! 
  Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».


Αφού έχετε καταχωρήσει το παραστατικό σας έχετε τις παρακάτω δυνατότητες.

Για να δείτε πως μπορείτε να καταχωρήσετε πιο γρήγορα πατήστε εδώ.

Επιλέγοντας το σύμβολο της «Νέας εγγραφής»  θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καταχώρησης.

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.

Βασικά στοιχεία:

 • Σειρά: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες σειρές παραστατικών. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε μια νέα σειρά επιλέγοντας το  στην οθόνη που βλέπετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό πατήστε εδώ.
 • Ημερομηνία: Το πεδίο αυτό θα είναι πάντα συμπληρωμένο με την ημερομηνία συστήματος. Για να την αλλάξετε πατάτε το σύμβολο του ημερολογίου  και καθορίζετε από εκεί την ημερομηνία καταχώρησης.
 • Πελάτης: Επιλέγετε από τη λίστα των ήδη καταχωρημένων πελατών. Αν το επιθυμείτε μπορείτε να καταχωρήσετε ένα νέο πελάτη εκείνη τη στιγμή πατώντας το .
 • Παραστατικό: Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο του και σας εμφανίζει τον αριθμό του παραστατικού, εφόσον έχετε επιλέξει να εφαρμοστεί αυτόματη αρίθμηση. Σε διαφορετική περίπτωση, κατά το σχεδιασμό της σειράς αν επιλέξετε «Χειρόγραφη σειρά»  θα συμπληρώσετε τον αριθμό με το χέρι.
 • Έργο: Συμπεριλαμβάνετε το έργο, το οποίο συνδέεται με την καταχώρησή σας.
 • Πληρωμή: Το πεδίο συμπληρώνεται κατευθείαν από τον τρόπο πληρωμής που έχετε καθορίσει στα σταθερά στοιχεία του πελάτη. Αν επιθυμείτε να το αλλάξετε επιλέγετε από τη λίστα τον άλλο τρόπο πληρωμής.

Ειδικά στοιχεία:

 • Καθεστώς Φ.Π.Α.: Συπληρώνεται αυτόματα το καθεστώς Φ.Π.Α. που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη.
 • Διάταξη αππαλαγής: Συπληρώνεται αυτόματα η διάταξη απαλλαγής. που έχει δηλωθεί στα στοιχεία του επιλεγμένου πελάτη.
 • Υποκατάστημα: Επιλέγετε το υποκατάστημα, στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη καταχώρηση.


 • Υπηρεσίες: Πατώντας «Προσθήκη» επιλέγετε από τη λίστα των ήδη καταχωρημένων υπηρεσιών. Αν θέλετε μπορείτε να καταχωρήσετε νέα υπηρεσία εκείνη τη στιγμή πατώντας το . Η επιλογή των υπηρεσιών αυτών γίνεται είτε με διπλό αριστερό κλικ, είτε πατώντας το τετραγωνάκι αριστερά από την υπηρεσία και επιλέγοντας . Όταν εισαχθεί η υπηρεσία στη γραμμή θα συμπληρωθούν και όλα τα υπόλοιπα πεδία, όπως η τιμή, έκπτωση της υπηρεσίας κτλ σύμφωνα με αυτά που έχετε καθορίσει εσείς στα στοιχεία της. Παρ' όλα αυτά, κάνοντας κλικ πάνω στο κάθε πεδίο μπορείτε να καθορίσετε εκείνη τη στιγμή την τιμή, την έκπτωση ή κάποιο σχόλιο που αφορά τη συγκεκριμένη υπηρεσία και θέλετε να φαίνεται στην εκτύπωση του παραστατικού. Για να διαγράψετε τη γραμμή της υπηρεσίας σε περίπτωση λάθους επιλέγετε το .
 • Καθαρή: Εμφανίζεται η καθαρή αξία του παραστατικού.
 • Αξία έκπτωσης συνόλου: Εμφανίζεται το ποσό έκπτωσης, το οποίο προκύπτει από το ποσοστό που έχετε ορίσει μέσα στα σταθερά στοιχεία του πελάτη. Αν δεν έχει συμπληρωθεί το ποσοστό αυτό στα σταθερά του στοιχεία, μπορείτε να καθορίσετε εκείνη τη στιγμή το ακριβές ποσό έκπτωσης.
 • Έξοδα/Κρατήσεις: Επιλέγετε το λεκτικό «Έξοδα/Κρατήσεις» αν θέλετε να συμπεριλάβετε ένα έξοδο στο παραστατικό σας. Πατάτε πάνω στο λεκτικό αυτό και επιλέγετε «Προσθήκη». Από τη λίστα με τα διαθέσιμα έξοδα επιλέγετε το επιθυμητό και πατάτε «ΟΚ».
 • Φ.Π.Α.: Εμφανίζεται το ποσό Φ.Π.Α. 
 • Συνολική: Εμφανίζεται η συνολική αξία του παραστατικού ύστερα από τον υπολογισμό έκπτωσης και Φ.Π.Α.
 • Παρατηρήσεις: Πληκτρολογείτε το σύνολο των σχολίων που θέλετε να εμφανίζονται στην εκτύπωση του παραστατικού σας. Για να καθορίσετε τα σχόλια που θέλετε να έρχονται προσυμπληρωμένα κατά την καταχώρηση του παραστατικού πατήστε εδώ.


Προσοχή! 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».


Η διαφορά με την πρώτη ανάλυση είναι ότι επιλέγοντας από το πεδίο της «Σειράς» ένα παραστατικό παροχής υπηρεσιών, αυτόματα θα σας εμφανιστεί η επιλογή «Υπηρεσίες».


Αφού έχετε καταχωρήσει το παραστατικό σας έχετε τις παρακάτω δυνατότητες.

Για να δείτε πως μπορείτε να καταχωρήσετε πιο γρήγορα πατήστε εδώ.

 • No labels