Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ακυρώσετε, να μετασχηματίσετε ή να διαγράψετε το παραστατικό σας.

Για τις ενέργειες αυτές θα πρέπει να βρίσκεστε μέσα στην καταχώρηση του παραστατικού. Να το βρείτε, δηλαδή, από τη λίστα και να το ανοίξετε με διπλό αριστερό κλικ. Ύστερα, επιλέγετε το κουμπί των πρόσθετων ενεργειών και αυτόματα θα σας εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές που φαίνονται παρακάτω.


          


Από εδώ επιλέγετε την ακύρωση ή αντίστοιχα το μετασχηματισμό και τη διαγραφή.

  • Αντιγραφή εγγραφής
  • Αν επιλέξετε «Μετασχηματισμός Παραστατικού» θα σας εμφανιστεί το παρακάτω εικονίδιο από το οποίο καθορίζετε το παραστατικό στο οποίο θέλετε να μετασχηματιστεί η αρχική εγγραφή και πατάτε «Αποδοχή».

  • Αν επιλέξετε «Ακύρωση Παραστατικού» η εφαρμογή θα ακυρώσει το παραστατικό σας και θα εμφανίσει το ακυρωτικό (η διαδικασία αυτή επιτρέπεται μέσα σε 24 ώρες από την έκδοση του αρχικού παραστατικού).
  • Αν επιλέξετε «Διαγραφή» το παραστατικό σας αυτόματα θα διαγραφεί.


Προσοχή: Για την επιτυχή διενέργεια των παραπάνω κινήσεων θα πρέπει να έχετε ορίσει το ακυρωτικό αλλά και τα παραστατικά που θα εμφανίζονται στη λίστα μετασχηματισμού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Αφού ολοκληρώσετε όλα τα παραπάνω βήματα ανά πάσα στιγμή μπορείτε να βρείτε την αρχική καταχώρηση επιλέγοντας «Σχετικό Παραστατικό» από τις διαθέσιμες επιλογές που φαίνονται στην πρώτη εικόνα.

  • No labels