Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστούν εργαλεία που θα συμβάλλουν στην ταχύτερη καταχώρηση των παραστατικών σας.

 1. Αντιγραφή εγγραφής
 2. Quick action
 3. Προτεινόμενο παραστατικό κατά την καταχώρηση
 4. Ταχύτερη εύρεση επαναλαμβανόμενων εγγραφών


Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής σας υπάρχει το κουμπί της «Γρήγορης ενέργειας» . Πατώντας το θα δείτε ότι στη λίστα έχουν συμπεριληφθεί οι ενότητες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. Εφόσον επιλέξετε μια από τις ενότητες θα μεταφερθείτε απευθείας στην οθόνη καταχώρησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εξοικονομήσετε χρόνο και να κάνετε τις καταχωρήσεις σας πολύ γρήγορα.

Το εργαλείο αυτό συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου όταν καλείστε να κάνετε επαναλαμβανόμενες καταχωρήσεις. Έτσι, έχοντας καταχωρήσει ένα παραστατικό μέσω της αντιγραφής μπορείτε να τραβήξετε όλα τα στοιχεία του, να τα συμπεριλάβετε σε νέα καταχώρηση και να κάνετε τις τροποποιήσεις που θέλετε. Παρακάτω φαίνεται ο τρόπος που λειτουργεί αυτό.

 1. Αφού έχετε καταχωρήσει ένα παραστατικό μπορείτε να επιλέξετε τις πρόσθετες ενέργειες μέσω του συμβόλου . Από εκεί θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη όπου επιλέγετε «Αντιγραφή Εγγραφής».

  image2020-4-7_21-41-23.png
  H εφαρμογή θα σας εμφανίσει το σχετικό ενημερωτικό μήνυμα για την αντιγραφή .
 2. Στη συνέχεια, ανοίγετε μια νέα εγγραφή και πατάτε και πάλι το σύμβολο των ενεργειών . Αυτή τη φορά όμως θα σας εμφανίσει την «Επικόλληση εγγραφής».

  Επιλέγοντας το θα σας έρθουν όλα τα στοιχεία της προηγούμενης καταχώρησης και θα κάνετε μόνο τις αλλαγές που θέλετε.
 3. Στο τέλος πατάτε και πάλι «Αποθήκευση» και έχει καταχωρηθεί το νέο σας παραστατικό.

Κατά την καταχώρηση ενός νέου παραστατικού η εφαρμογή σας προτείνει απευθείας το παραστατικό που χρησιμοποιήσατε την τελευταία φορά. Ας υποθέσουμε ότι η τελευταία σας καταχώρηση ήταν ένα Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα προχωρήσετε στην καταχώρηση ενός νέου παραστατικού θα σας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα.


Όπως βλέπετε στο πεδίο της «Σειράς» η εφαρμογή σας φέρνει απευθείας το Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής αξιοποιώντας την τελευταία σας καταχώρηση. Έτσι, το μόνο που μένει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία καταχώρησης.

Κατά την καταχώρηση ενός νέου παραστατικού η εφαρμογή σας προτείνει τους πελάτες που χρησιμοποιήσατε στις τελευταίες σας καταχωρήσεις. Με τον τρόπο αυτό μπορείτε να προχωρήσετε πιο εύκολα σε επαναλαμβανόμενες εγγραφές. Την επόμενη φορά, λοιπόν, που θα προχωρήσετε στην καταχώρηση ενός νέου παραστατικού κάνοντας δεξί κλικ στο πεδίο του «Πελάτη» θα σας εμφανιστούν οι πελάτες που χρησιμοποιήσατε στις τελευταίες σας καταχωρήσεις. Έτσι, μπορείτε να τον επιλέξετε απευθείας, χωρίς να χρειαστεί να ανοίξετε τη λίστα πελατών, και να συμπληρώσετε τα υπόλοιπα πεδία που υπολείπονται.

 • No labels