Για να βρείτε πιο εύκολα ένα συγκεκριμένο πελάτη, μια καταχώρηση ή οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τους διάφορους τρόπους αναζήτησης, που σας παρέχει η εφαρμογή.

Παρακάτω αναλύονται οι τρόποι αυτοί.

 1. Πεδίο αναζήτησης
 2. Φίλτρα


Για να δούμε πως λειτουργεί το πεδίο της αναζήτησης θα εξετάσουμε το παράδειγμα αναζήτησης ενός συγκεκριμένου παραστατικού. 

Ας υποθέσουμε ότι βρίσκεστε στη λίστα όλων των καταχωρημένων παραστατικών σας. Για να βρείτε γρήγορα αυτό που ψάχνετε θα πρέπει να συμπληρώσετε κάτι στο πεδίο που εμφανίζεται παρακάτω.

Στο πεδίο αυτό μπορείτε να γράψετε:

 • Τη σύντμηση, όλη την περιγραφή του παραστατικού που ψάχνετε ή ένα μέρος αυτής, πχ «ΤΔΑ», «Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής» ή «Τιμολ» αντίστοιχα.
 • Αριθμητικό δεδομένο, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει την αξία, τον αριθμό του παραστατικού ή τον κωδικό του πελάτη.
 • Την επωνυμία του πελάτη (ή ένα μέρος αυτής) που εντάσσεται στο συγκεκριμένο παραστατικό.

Τέλος, πατώντας Enter θα σας εμφανιστεί στη λίστα το αποτέλεσμα της αναζήτησης που μόλις κάνατε.

Παράδειγμα: Παρακάτω μπορείτε να δείτε μια ενδεικτική αναζήτηση που έχει βασιστεί στον αριθμό του Τιμολογίου Δελτίου Αποστολής, ο οποίος είναι 1030.


Το αποτέλεσμα αυτής της αναζήτησης είναι το παρακάτω:


Με ακριβώς τον ίδιο τρόπο κάνετε τις αναζητήσεις σας και στα υπόλοιπα μενού της εφαρμογής.

Μέσω της επιλογής αυτής μπορείτε να κάνετε πιο σύνθετες αναζητήσεις. Συνεχίζοντας το παράδειγμα της αναζήτησης ενός παραστατικού μπορείτε να επιλέξετε τα «Φίλτρα»  προκειμένου να σας εμφανιστούν τα διαθέσιμα πεδία. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των φίλτρων. • Ημερολογιακό διάστημα - έως: Με την επιλογή του ημερολογίου  καθορίζετε το χρονικό διάστημα ή την ημέρα καταχώρησης το παραστατικού που ψάχνετε.
 • Σειρά, από: Επιλέγετε από τη λίστα τη σειρά παραστατικού που ψάχνετε.
 • Πελάτης: Επιλέγετε από τη λίστα τον πελάτη που εντάσσεται μέσα στην καταχώρηση που αναζητάτε.
 • Παραστατικό: Πληκτρολογείτε τον αριθμό του παραστατικού που ψάχνετε.
 • Μετασχηματισμένο: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες επιλογές που αναφέρονται στο μετασχηματισμό του παραστατικού.
 • Ακυρωμένο: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες επιλογές που αναφέρονται στην ακύρωση του παραστατικού.


Μπορείτε να συμπληρώσετε ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω φίλτρα που θα σας βοηθήσουν σε πιο σύνθετες και αποτελεσματικές αναζητήσεις.

Παράδειγμα: Αν θέλετε να βρείτε ένα Τιμολόγιο Δελτίο Αποστολής για τον πελάτη Prosvasis και για συγκεκριμένο ημερολογιακό διάστημα, ακολουθείτε την παρακάτω μορφή:

Πατώντας «Εφαρμογή» θα σας φέρει το παρακάτω αποτέλεσμα.

Επίσης, μέσω των φίλτρων που σας παρέχει η εφαρμογή μπορείτε να βρείτε και τις κατηγορίες που έχετε θέσει ως ανενεργές. Για παράδειγμα, μπορείτε να δείτε όλη τη λίστα με τους ανενεργούς πελάτες, τις ανενεργές σειρές παραστατικών κτλ. Στο παρακάτω παράδειγμα φαίνονται τα φίλτρα που υπάρχουν στη λίστα πελατών.

Όπως αντιλαμβάνεστε αν αποεπιλέξετε το φίλτρο «Ενεργός» και πατήσετε «Εφαρμογή» θα σας εμφανιστεί η λίστα με όλους τους ανενεργούς πελάτες. Με αντίστοιχο τρόπο κινείστε και στα υπόλοιπα μενού της εφαρμογής.

 • No labels