Για να καταχωρήσετε μια νέα σειρά δαπανών επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Ρυθμίσεις» → « Συναλλαγών» → « Σειρές δαπανών» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» image2020-4-10_16-18-56.pngΈτσι, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καταχώρησης.

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι.


Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».