Για να αξιοποιήσετε τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής και για την ορθή παρακολούθηση και απεικόνιση  των χρηματοοικονομικών πρέπει να οριστεί η ανάλογη παραμετροποίηση στο κύκλωμα σειρών.

  1. Από το μενού «Ρυθμίσεις» > «Συναλλαγών» > «Σειρές πωλήσεων/αγορών/δαπανών» επιλέγετε την επιθυμητή σειρά. 
  2. Στο πεδίο «Αυτόματη εξόφληση/πληρωμή» δηλώνετε ανά τρόπο πληρωμής τη σειρά του εξοφλητικού παραστατικού.
  3. Πατώντας «Προσθήκη» επιλέγετε τρόπο πληρωμής και τον συνδέετε με το αντίστοιχο παραστατικό εξόφλησης που επιθυμείτε.  • No labels