Για την σύνδεση του POS σας με την εφαρμογή Prosvasis GO, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε στο τμήμα που σας προμήθευσε το POS, τα εξής αιτήματα:

  • Το πρωτόκολλο επικοινωνίας του POS θα πρέπει να είναι DLL και η ένδειξη ECR Cloud θα πρέπει να είναι απενεργοποιημένη (ECR Cloud - Disabled).
  • Η σύνδεση ECR Connection να είναι USB /TCP ή TCP /IP.

Επιπλέον, θα χρειαστεί να σας ενημερώσουν πώς μπορείτε να εκτυπώσετε απο το POS σας τις ρυθμίσεις των παραμέτρων για να βρείτε την Local IP (DHCP) του POS σας και το DLL Port, τα οποία είναι απαραίτητα στοιχεία για την σύνδεση του POS σας με την εφαρμογή Prosvasis GO.


  • No labels