Η είσοδος στο μενού της γρήγορης καταχώρησης των λιανικών πωλήσεων μπορεί να υλοποιηθεί με 3 τρόπους ή από το μενού Εμπορικά – Λιανική ή από το μενού των Γρήγορων ενεργειών στο Dashboard ή από Δημοφιλή μενού – Λιανική αν κάποιος χρησιμοποιεί την επιλογή συχνά.

Η επιλογή από όπου και αν πραγματοποιηθεί έχει την ίδια προβολή.


Συγκεκριμένα :

  • Εμπορικά – Λιανική

  • Γρήγορων ενεργειών

  • Δημοφιλές μενού

Παραμετροποίηση για την γρήγορη καταχώρηση λιανικών συναλλαγών

Οι χρήστες έχουν την δυνατότητα να ορίσουν προτεινόμενη σειρά παραστατικού λιανικής πώλησης καθώς και να ορίσουν πελάτη λιανικής, ώστε να είναι στοιχεία προτεινόμενα στην οθόνη της γρήγορης λιανικής.

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν επιθυμεί να υλοποιήσει γρήγορη παραμετροποίηση μπορεί να παραβλέψει το ακόλουθο βήμα.


Η γρήγορη αυτή παραμετροποίηση υλοποιείται από το ακόλουθο μενού:

Από Ρυθμίσεις (εταιρίας) – Γρήγορη παραμετροποίηση – Πρότυπες Τιμές - Λιανική.


Για να μπορέσουμε να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές στην οθόνη γρήγορης καταχώρησης λιανικών, θα χρειαστούμε αρχικά την διαμόρφωση των ειδών μας προς πώληση από το μενού Οντότητες – Είδη.

Τα πεδία της περιγραφής, του κωδικού, του Barcode, η φωτογραφία, οι διαμορφωμένες από τον χρήστη ομάδες, ποσοστό ΦΠΑ, ποσοστό έκπτωσης, τιμή λιανικής είναι πεδία που λαμβάνουν μέρος τόσο στο φιλτράρισμα των ειδών, όσο και στην ταχύτερη διαμόρφωση της αξίας του παραστατικού προς έκδοση.

Όλα τα ανοιγμένα είδη και χαρακτηρισμένα ως «Ενεργά» εμφανίζονται προς πώληση. 

Επιλέγουμε σύμφωνα με τα αναφερόμενα το μενού Λιανικής.

Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί να πατήσει στο εικονίδιο του Κεντρικού μενού και να πραγματοποιήσει προσαρμογή των επιλογών σε μεγαλύτερο εύρος της οθόνης.

Ανάλυση των ορατών πεδίων :

Κατά την είσοδο στην επιλογή των λιανικών εμφανίζονται όλα τα είδη που ο χρήστης έχει δημιουργήσει στην εφαρμογή προς πώληση. Μπορεί να πραγματοποιήσει αναζήτηση αυτών προς επιλογή, με τον κωδικό ή την περιγραφή ή τον αριθμό Barcode που είναι προσυμπληρωμένα στα αποθηκευμένα μας είδη.

Ο χρήστης μπορεί να ορίσει το αντίστοιχο λεκτικό ή μέρος αυτού ή να σκανάρει τον αριθμό barcode. Σε περίπτωση που η πληροφορία είναι μοναδική τότε γίνεται αυτόματη επιλογή του είδους, σε περίπτωση που υπάρχει περισσότερες από 1 πληροφορίες για την αναζήτηση μας, τότε η εφαρμογή θα φιλτράρει τα είδη και ο χρήστης θα επιλέξει το επιθυμητό, πατώντας στο εικονίδιο με τον φακό.


Αυτόματη επιλογή με μοναδική αναζήτηση:

Εμφάνιση προς επιλογή ειδών με το ίδιο φίλτρο αναζήτησης:

Εμφάνιση Διαμορφωμένων ομάδων ειδών

Σε όλες τις προβολές εμφανίζονται οι επιλογές «Αγαπημένες» / «Όλες» / «Βασική Ομάδα», οι τυχόν πρόσθετες επιλογές του χρήστη, μπορούν να εμφανιστούν πατώντας αριστερό κλικ στα βέλη δεξιά / αριστερά.

Ως αγαπημένα : ορίζονται όσα ο χρήστης επιλέξει το αντίστοιχο εικονίδιο στα εμφανιζόμενα είδη, η επιλογή το ορίζει ως αγαπημένο.

Όλες: εμφανίζονται όλα τα είδη ανεξάρτητα αν ανήκουν σε κάποια άλλη πρόσθετη ομάδα. Η επιλογή του πεδίου υπερτερεί και αν έχει γίνει μια αναζήτηση είδους. Π.χ. Αναζητάμε ένα είδος με κωδικό και επιθυμούμε να δούμε όλα τα είδη ξανά.

Βασική Ομάδα: Η επιλογή είναι η default προτεινόμενη από την εφαρμογή,  σε περίπτωση που ο χρήστης δεν έχει δημιουργήσει ομάδες, η εφαρμογή αυτόματα εντάσσει το είδος στην βασική ομάδα.


Έκδοση απόδειξης

Από το εικονίδιο της επιλογής απόδειξης ο χρήστης μπορεί να ορίσει το επιθυμητό παραστατικό.

Το παραστατικό σε περίπτωση που έχει προηγηθεί η γρήγορη παραμετροποίηση εμφανίζεται αυτόματα.

Εναλλακτικά ο χρήστης πατώντας αριστερό κλικ πάνω στο λεκτικό «Επιλέξτε απόδειξη» εμφανίζεται λίστα παραστατικών προς επιλογή:

Σε περίπτωση που έχει πραγματοποιηθεί μια πρώτη συναλλαγή, πατώντας το βελάκι στο πεδίο, ο χρήστης δύναται να επιλέξει από τις τελευταίες πρόσφατες επιλογές του :

Όμοια συμπεριφέρεται και η επιλογή του πελάτη:Η επιλογή του συμβόλου με την ένδειξη   διαγράφει την επιλογή του χρήστη.


Σημειώνεται ότι οι επιλογές τόσο του παραστατικού της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης όσο και του Πελάτη κρίνεται υποχρεωτική και προς πρόσθετη βοήθεια αλλάζει τον χρωματισμό του πεδίου προς ενημέρωση του χρήστη, σε διαφορετική περίπτωση η εφαρμογή θα εμφανίσει το ακόλουθο ενημερωτικό μήνυμα:

Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί η επιλογή διάταξης απαλλαγής κατ’ επιλογή του χρήστη, γι’ αυτό τον λόγο έχει ενσωματωθεί στην οθόνη λιανικής η επιλογή της «Διάταξης Απαλλαγής».

Το πεδίο μπορεί να έρθει ως προσυμπληρωμένο από τα στοιχεία του πελάτη, αν αυτό έχει οριστεί στην διαχείριση των σταθερών του στοιχείων. Μπορεί να είναι και οριζόμενο από τον χρήστη την στιγμή της τιμολόγησης.

Το αποτέλεσμα του, επιλέγοντας άρθρο από την λίστα, όπου λογιστικά απαιτείται, είναι να μηδενιστεί η αξία του ΦΠΑ, να υλοποιηθεί και να διαβιβαστεί η αντίστοιχη εγγραφή στο Mydata, καθώς και να εκτυπωθεί η πληροφορία πάνω στο παραστατικό.Επιλογή ειδών προς λιανική πώληση

Η διαμόρφωση της λίστας των ειδών προς πώληση, πραγματοποιείται είτε πατώντας κλικ πάνω στα επιθυμητά είδη, είτε σε περίπτωση μοναδικής αναζήτησης, εμφανίζονται αυτόματα.

Περιγραφή : Αναφέρεται το λεκτικό περιγραφής των ειδών.

Ποσότητα : Ο χρήστης ορίζει το σύνολο της ποσότητας με την βοήθεια των εικονιδίων αυξομειώνοντας την ποσότητα ή πληκτρολογώντας την επιθυμητή ποσότητα.

Τιμή : Το πεδίο είναι προ συμπληρωμένο σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ορίσει τιμή λιανικής στην διαχείριση του είδους. Έχει την δυνατότητα ορισμού τιμής κατά την τιμολόγηση ή μεταβολής της κατά περίπτωση.

Στα αριθμητικά πεδία πχ Τιμή, Έκπτωση κλπ ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει ή το ποντίκι ή το πληκτρολόγιο του. Τα πεδία συμπληρώνονται πατώντας (κλικ) στο πεδίο πχ της τιμής και πληκτρολογώντας το ποσό ή ορίζοντας το, από την αριθμομηχανή με την βοήθεια του ποντικιού. Το αποδέχεται η εφαρμογή πατώντας ή το πλήκτρο <Tab> ή το πεδίο «Εισαγωγή».   

Έκπτωση %: Αφορά πεδίο της γραμμής του είδους. Η τιμή του είναι ποσοστιαία. Μπορεί να έρχεται αυτόματα συμπληρωμένο, αν έχει οριστεί αντίστοιχα στην διαχείριση του είδους ή ορίζοντας ο χρήστης την στιγμή της τιμολόγησης.

Αξία: Πεδίο υπολογιζόμενο από την εφαρμογή χωρίς δυνατότητα επέμβασης από τον χρήστη. Ως αξία ορίζεται το γινόμενο της ποσότητας με την αξία με συνυπολογιζόμενη και την επί % έκπτωση αν υπάρχει.

Υπάρχουν και άλλες πρόσθετες στήλες προς εμφάνιση αν ο χρήστης το επιθυμεί, όπως αυτή του % ΦΠΑ του είδους, Σχόλιο στη γραμμή. Η πρόσθετη εμφάνιση ή απόκρυψη στηλών, γίνεται από το αντίστοιχο μενού. 

 

Παρατηρήσεις: Στο πεδίο ο χρήστης μπορεί να πληκτρολογήσει ελεύθερο κείμενο αν επιθυμεί, αφορά μεμονωμένη καταχώρηση και εκτυπώνεται σε αναφερόμενο πεδίο στο παραστατικό για τις παρατηρήσεις του παραστατικού. Εναλλακτικά το πεδίο δύναται να είναι προ συμπληρωμένο, με κείμενο που έχει διαμορφώσει και ενσωματώσει ο χρήστης στις ρυθμίσεις της σειράς Λιανικής πώλησης που θα χρησιμοποιεί.

Εικονίδια που συναντάμε κατά την καταχώρηση

Τελευταίες καταχωρήσεις   :Πατώντας στο εικονίδιο ο χρήστης μπορεί να ανατρέξει σε ημερήσιες καταχωρήσεις και να ζητήσει και την επανέκδοση τους αν το επιθυμεί, είτε σε φυσικό εκτυπωτή ή την αποστολή του με email του πελάτη λιανικής. 

Προσθήκη στην λίστα αναμονής  : Πατώντας στο εικονίδιο ο χρήστης μπορεί να ορίσει την μέχρι εκείνη την στιγμή διαμορφωμένη λιανική πώληση σε αναμονή και να την επαναφέρει προς συνέχιση όταν το επιθυμήσει μέσα στην ημέρα.

Συναλλαγές σε αναμονή  : Πατώντας στο εικονίδιο ο χρήστης μπορεί να εμφανίσει και να επεξεργαστεί συναλλαγές που είχε ορίσει σε προσωρινή παύση.


Η διατήρηση των στοιχείων των ημερήσιων καταχωρήσεων  και των αναμονών παραμένουν στην προβολή, όσο ο χρήστης παραμένει συνδεδεμένος στον λογαριασμό. Σε περίπτωση που πραγματοποιήσει έξοδο και εκ νέου είσοδο στην εφαρμογή, οι προβολές των καταχωρημένων διατίθεται από το μενού Εμπορικά -Πωλήσεις.

Διαγραφή Αφορά την διαγραφή ή την ακύρωση της μέχρι εκείνη την στιγμή διαμορφωμένης λιανικής πώλησης. 

Ομοίως η διαγραφή λειτουργεί και από το σχετικό εικονίδιο μέσα από τις συναλλαγές σε αναμονή. Δεν υπάρχει δυνατότητα επαναφοράς σε περίπτωση επιλογής του εικονιδίου.


Ακολουθούν τα πεδία Καθαρή αξία / Αξία ΦΠΑ / Πληρωτέο. Είναι πεδία υπολογιζόμενα από την εφαρμογή χωρίς δυνατότητα επέμβασης από τον χρήστη.


Καθαρή αξία: Η εφαρμογή συγκεντρώνει αθροιστικά τις καθαρές αξίες των ορισμένων από τον χρήστη ειδών που έχουν οριστεί στο παραστατικό.

Αξία ΦΠΑ : Ομοίως συγκεντρώνονται αθροιστικά οι αξίες ΦΠΑ των ειδών.

Πληρωτέο : Ορίζεται το ποσό προς καταβολή από τον πελάτη.

 

Τρόποι πληρωμής

Η εφαρμογή παρέχει την δυνατότητα 3 τρόπων εξόφλησης του παραστατικού

Μετρητά: Όταν ο πελάτης εξοφλεί το παραστατικό αποκλειστικά με μετρητά. Η επιλογή ορίζεται αυτόματα ως προτεινόμενη από την εφαρμογή.

Κάρτα: : Όταν ο πελάτης εξοφλεί το παραστατικό αποκλειστικά με κάρτα. Μπορεί ο χρήστης να την επιλέξει πατώντας (κλικ) πάνω στην επιλογή.

Η επιλογή του τρόπου πληρωμής αλλάζει τον χρωματισμό.

Μικτό τρόπο: Όταν ο πελάτης εξοφλεί ένα μέρος με μετρητά και το υπόλοιπο μέρος με κάρτα.

Το κύκλωμα καλύπτει μία κάρτα. Με την επιλογή των αναφερόμενων τρόπων πληρωμής καταχωρείται στην εφαρμογή, βάσει του τρόπου εξόφλησης της Απόδειξης Λιανικής πώλησης χρηματοοικονομική εγγραφή ενημερώνοντας το πεδίο μετρητών ή κάρτας ή τον συνδυασμό αυτών, κλείνοντας το υπόλοιπο του πελάτη.

Αξίζει να σημειωθεί πως στον μικτό τρόπο πληρωμής, η εφαρμογή προ συμπληρώνει βάσει του πληρωτέου ποσού τα μετρητά και ο χρήστης επιλέγοντας από την λίστα την επιθυμητή επιλογή κάρτας ορίζει το ποσό που επιθυμεί να χρεώσει την κάρτα του πελάτη και το ποσό των μετρητών προσαρμόζεται βάση του  υπολοίπου του πληρωτέου.

Αν το ποσό που θα οριστεί, είτε πληκτρολογώντας το ποσό ή επιλέγοντας από τα εικονίδια των χρήματων είναι μεγαλύτερο της αξίας του παραστατικού τότε εμφανίζεται προς ενημέρωση του χρήστη η πληροφορία με τα «Ρέστα».

Κλείσιμο : Από το εικονίδιο κλείνει το μενού της προβολής του μικτού τρόπου πληρωμής

Έκδοση απόδειξης : Επιλέγοντας το εικονίδιο καταχωρείται το παραστατικό στην εφαρμογή και λειτουργεί με όποιες ρυθμίσεις φέρει σε επίπεδο εκτύπωσης , διαβίβασης και αυτόματης εξόφλησης το παραστατικό της Απόδειξης Λιανικής Πώλησης από τον χρήστη 

Σε περίπτωση που το προς καταβολή ποσό δεν επαρκεί για να καλύψει το πληρωτέο, εμφανίζεται το ακόλουθο μήνυμα:

 

και σε περίπτωση  που το ποσό προς καταβολή είναι άνω των 500 ευρώ (καθαρής αξίας) και έχει επιλεχθεί ως τρόπος πληρωμής εξολοκλήρου μετρητά, τότε εμφανίζεται η ακόλουθη απαγόρευση βάσει των τρεχουσών διατάξεων  καθώς υπάρχει υποχρέωση εξόφλησης του παραστατικού από τον πελάτη, μέσω ηλεκτρονικής πληρωμής, με κάρτα.


Η Προβολή του παραστατικού μπορεί να πραγματοποιηθεί από το μενού Εμπορικά – πωλήσεις.

Το μοντέλο του τερματικού POS που υποστηρίζεται απο την εφαρμογή είναι το PAX A920. Οδηγίες για την σύνδεση του τερματικού POS θα βρείτε πατώντας εδώ.


Οθόνη γρήγορης καταχώρησης λιανικών πωλήσεων (video)
  • No labels