Διαδικασία εξαγωγής αρχείων από το Prosvasis Go


Διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης από το Prosvasis Go προς το Portal Λογιστή.

Η απομακρυσμένη πρόσβαση έχει ενταχθεί στην εφαρμογή Prosvasis Go προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεση αυτής με τις πλατφόρμες λογιστικών εφαρμογών και να είναι εφικτή η εξαγωγή αρχείων. Με την δυνατότητα αυτή επιτρέπετε στο λογιστή να έχει απευθείας σύνδεση στην εφαρμογή, ώστε να μπορεί να μεταφέρει τις λογιστικές εγγραφές.


Διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης

 1. Από την επικεφαλίδα της εφαρμογής, πατάτε το εικονίδιο  και στη συνέχεια την "Απομακρυσμένη πρόσβαση". 2. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί με το σύμβολο της προσθήκης  συμπληρώνετε το όνομα και το e-mail του λογιστή σας. Στη συνέχεια, πατάτε το  .
 3. Αυτόματα θα μεταφερθείτε στην παρακάτω εικόνα όπου φαίνονται τα στοιχεία που συμπληρώσατε στο βήμα 2. Στην συνέχεια, με την επιλογή αποστολή e-mail ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της διαδικασία της διασύνδεσης.
 4. Το e-mail που θα αποσταλεί στο λογιστή, όπως βλέπετε παρακάτω περιλαμβάνονται το username και το password. 5.  Εισαγωγή στο Portal Λογιστών στην   διεύθυνση: https://prosvasis.s1cloud.net/Login/index.html?name=portal&appid=1001&url=https://go.s1cloud.net/portal  Συμπληρώνετε τα στοιχεία (Username & Password) που σας έχει αποσταλεί, μετά από αίτημα σας στο site του Prosvasis Go.

  Επιλέγοντας το σύμβολο  (Στην κάτω αριστερή πλευρά της οθόνης) μπορείτε να προβείτε στην προσθήκη των πελατών. Θα συμπληρώσετε τα παραπάνω στοιχεία της λογιστικής  διασύνδεσης (User Name & Password ) ώστε να μπορείτε να λάβετε τις κινήσεις από το go.

  Ανά πελάτη από το go έχουν σταλεί διαφορετικοί κωδικοί διασύνδεσης.

  Στην συνέχεια o λογιστής μπορεί αφού επιλέξει τον πελάτη από το αριστερό Menu να προβεί στην εξαγωγή δεδομένων για το ημερολογιακό διάστημα που θέλει να ενημερώσει.  Ακολούθως επιλέγετε λήψη και εμφανίζεται προειδοποιητικό μήνυμα για την εκτέλεση της εργασίας.  Από την επιλογή   μπορείτε να ολοκληρώσετε την λήψη του αρχείου και να το αποθηκεύσετε.


 • No labels