Επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών αποστολών εντύπων του προγράμματος μετά τις εργασίες αναβάθμισης στις ιστοσελίδες που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης