Blog

Βελτιώσεις στην επικοινωνία με το πρόγραμμα PBS και συγκεκριμένα με το έντυπο Συν-Εργασίας

Εναρμόνιση εμφάνισης ΑΠΔ σύμφωνα με την εγκύκλιο 31/8-7-2020 του ΕΦΚΑ .Πιο συγκεκριμένα ενσωματώθηκαν τα νέα ΚΠΚ που πρέπει να εμφανίζονται στους εργαζόμενους με μη πλήρη απασχόληση. 

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε είναι :

 • Από Βοηθητικές εργασίες \ Γενικές Εργασίες \   Μαζικές ενημερώσεις \ Συγχρονισμός αρχείου ταμείων.

Την εργασία αυτή θα την εκτελέσετε μία φορά για όλες τις επιχειρήσεις χωρίς να αλλάξετε κάτι στην επιλογή εργασίων.

 •  Από Διαχείριση \ Εργαζόμενοι \ Ενημέρωση στοιχείων εργαζομένων \ Ενημέρωση ποσοστών κυρίου ταμείου εργαζ.

Την εργασία αυτή θα την εκτελέσετε σε κάθε επιχείρηση που έχετε εργαζόμενους με μη πλήρη απασχόληση.

 • Εναρμόνιση αποστολής ΑΠΔ με τις αλλαγές που έγιναν (10/7) στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ 
 • Νέα δυνατότητα υποστήριξης προγράμματος Συν-Εργασίας  . Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό στην μισθοδοσία καθώς και την μεταφορά στοιχείων στο έντυπο "Δήλωση ένταξης στον μηχανισμό Συν-εργασία" για την φάση Β παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες
 • Διόρθωση μυνήματος λάθους στην καταχώρηση ή επεξεργασία κίνησης σε ωρομίσθιο εργαζόμενο
 • Διόρθωση μυνήματος λάθους στην εκτύπωση βεβαίωσης εργοδότη

Ενσωμάτωση αλλαγών για την αποστολή της ΑΠΔ Δώρου Πάσχα σύμφωνα με την απόφ.131644/24.6.2020 του ΕΦΚΑ

Βελτίωση στην απεικόνιση επικουρικών ταμείων στην ΑΠΔ

Διόρθωση μηνύματος λάθους υπό προυποθέσεις κατά τον μετασχηματισμό των αρχείων της προηγούμενης έκδοσης


 • Ενσωμάτωση αλλαγών για την αποστολή της ΑΠΔ Δώρου Πάσχα σύμφωνα με την απόφ.131644/24.6.2020 του ΕΦΚΑ
 • Πιο συγκεκριμένα αναπροσαρμόστηκαν οι τύποι  υπολογισμού για να καλυφθεί ο υπολογισμός του Δώρου Πάσχα 2020 για τους εργαζόμενους με αναστολή έργασίας ώστε να μπορεί να παραχθεί το αρχείο με τύπο 04-Συμπληρωματική και τύπο αποδοχών 19-Δώρο Πάσχα Covid με μήνα επιλογής Μάιο όπως περιγράφεται στην παραπάνω απόφαση . Επιπλέον αναπροσαρμόστηκε η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση , η συνοδευτική εκτύπωση ΑΠΔ και η εκτύπωση "Κατάσταση Αναστολής Εργασίας" για να απεικονίσει τον νέο τύπο αποδοχών

 • Προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο επιμερισμός των αποδοχών και εισφορών σε τύπο αποδοχών 04 & 19 θα πρέπει :
 • 1.Να ελεγχθούν τα διαστήματα απουσίας των μηνών Ιανουαρίου-Απριλίου και να αφαιρεθούν διαστήματα που χρησιμοποιήθηκαν για μείωση του Δώρου Πάσχα λόγω αναστολής εργασίας .
 • 2.Σε περίπτωση ωρομίσθιου εργαζόμενου να καταχωρηθούν στον μήνα Απρίλιο στο πεδίο ώρες αναστολής εργασίας που προστέθηκε , το σύνολο των ωρών εργασίας αναστολής για το διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου για να γίνει ο ανάλογος υπολογισμός Δώρου
 • 3.Να γίνει επανέλεγχος των πεδίων "περιόδος αναστολής" , "ασφαλιστικές ημέρες αναστολής" των περιόδων Ιανουαρίου-Απριλίου καθώς επιρρεάζουν το Δώρο Πάσχα ανάλογα με το αν ο υπολογισμός του δώρου πάσχα του εργαζόμενου γίνεται με βάση ασφαλιστικές ήμερες ή ημερολογιακές ημέρες (ανάλογο πεδίο στην οθόνη 3 της διαχείρισης εργαζομένου)
 • Εφόσον πραγματοποιηθούν οι παραπάνω έλεγχοι πρέπει να να προβείτε σε επαναυπολογισμό του Δώρου Πάσχα σε περίπτωση που έχει ήδη καταχωρηθεί 
 •  

 • Ενσωμάτωση μείωσης ασφαλιστικών εισφορών κατά 0.90 ποσοστιαίες μονάδες λόγω μείωσης κλάδου ανεργίας & ΕΛΕΚΠ

  Ενσωματώθηκε νέος πίνακας εισφορών για να καλυφθεί η μείωση μέχρι 0,90 ποσοστιαίες μονάδες στα ΚΠΚ που εμπεριέχουν παρακράτηση ως προς τον κλάδο ανεργίας (0,27%-0,48%) ή ως προς τον κλάδο ΕΛΕΚΠ (0,15%-0%) μόνο στις περιπτώσεις εργαζομένων με πλήρη απασχόληση

  Σε περίπτωση που επιθυμείτε να γίνει αυτόματα η αλλαγή αυτή από το πρόγραμμα θα πρέπει να εκτελέσετε την διαδικασία "Ενημέρωσης ποσοστών κυρίου ταμείου εργζ." που βρίσκεται στο μενού Διαχείριση \ Εργαζόμενοι \ Ενημέρωση στοιχείων Εργαζομένων χωρίς να αλλαχτεί κάποια παράμετρος Επίσης η έκδοση αυτή περιλαμβάνει μόνο τον υπολογισμό. Είμαστε σε αναμονή της ανακοίνωσης από τον ΕΦΚΑ για τον χειρισμό αυτής της μείωσης στην ΑΠΔ με νέα ΚΠΚ  
Calculus ver. 5.48

Επαναλειτουργία των ηλεκτρονικών αποστολών εντύπων του προγράμματος μετά τις εργασίες αναβάθμισης στις ιστοσελίδες που πραγματοποίησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης 

 • Βελτίωση Λογιστικού άρθρου και εκτύπωσης μισθοδοτικού κόστους
 • Προστέθηκε ερώτηση περί αφαίρεσης των ποσών του τύπου αποδοχών 18 κατά την παραγωγή του λογιστικού άρθρου ή της εκτύπωσης μισθοδοτικού κόστους 

 • Ενημέρωση ΣΣΕ ξενοδοχουπαλλήλων ν.Ρόδου

  Ενημέρωση πινάκων Συλλογικής σύμβασης εργασίας ξενοδοχουπαλλήλων Ρόδου με ημερομηνία από 01/03/2020 έως 31/12/2022

 • Υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων στο έντυπο Ε11.1 Γνωστοποίηση στοιχείων άδειας ειδικού σκοπού στο PBS (απαιτείται η έκδοση 20.10) 
 • Προσθήκη επιπλέον εκτύπωσης με τίτλο "Κατάσταση αναστολής εργασίας" μέσα από το μενού Εκτυπώσεις \ Λοιπές στην οποία απεικονίζονται όλοι οι εργαζόμενοι με αναστολή εργασίας και διάσπαση αποδοχών για το μήνα που επιθυμεί ο χρήστης


Βελτιώσεις

 • Νέα δυνατότητα επαναυπολογισμού του φόρου παρακράτησης και αλληλεγγύης για τις περιπτώσεις εργαζομένων με αναστολή εργασίας . Πιο συγκεκριμένα για τους μήνες που έχει ήδη υπολογιστεί μισθοδοσία μέσα από την επιλογή Εργασίες εταιρείας \ Ειδικές εργασίες \ Επανενημέρωση στοιχείων επιλέγοντας μήνα και εκτέλεση το πρόγραμμα επαναυπολογίζει τις κινήσεις ΟΛΩΝ των εργαζομένων του συγκεκριμένου μήνα επηρεάζοντας τον φόρο στους εργαζόμενους με αναστολή μη λαμβάνοντας υπόψιν τις ημέρες αυτές στον υπολογισμό του .
 •             Προτείνεται πριν την χρήση αυτής της λειτουργίας η εκτύπωση μιας κατάστασης (πχ μισθοδοτικής) ώστε να μπορεί ο χρήστης να δει τις αλλαγές αν επιθυμεί μετά τον επαναυπολογισμό

 • Πλέον σε νέες κινήσεις λαμβάνονται υπόψιν οι ημέρες αναστολής εργασίας για τον σωστότερο υπολογισμό παρακράτησης φόρου
 • Βελτιστοποίηση απεικόνισης ΑΠΔ σε περιπτώσεις ξενοδοχουπαλλήλων με απεικόνιση διπλών ταμείων
 • Εναρμόνιση εκτυπώσεων : Συνοδευτικής κατάστασης ΑΠΔ , Αποδείξεων πληρωμής και κατάστασης αγοράς ενσήμων σε περιπτώσεις εργαζομένων με αναστολή εργασίας
 • Πλέον δυνατότητα παραγωγής μηνιαίας κατάστασης ΦΜΥ και αρχείου με απεικόνιση μόνο των αποδοχών που αφορούν πραγματοποιηθείσα ημερομίσθια και όχι με τύπο αποδοχών 18 (αναστολής)

   

Εναρμόνιση προγράμματος με τις αποφάσεις 68084/31-3-2020 και 82992/6-5-2020 περί αποστολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου με ενσωμάτωση αποδοχών Τηλεργασίας , Εξ ελευθεριότητας , Άδειας ειδικού σκοπού και ημερών αναστολής εργασίας . 

Διαχωρισμός και επικουρικών ταμείων στην δημιουργία αρχείου ΑΠΔ με ερώτηση προς το χρήστη (ver 4.40)

Περισσότερες πληροφορίες για το χειρισμό μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Εναρμόνιση προγράμματος με τις αποφάσεις 68084/31-3-2020 και 82992/6-5-2020 περί αποστολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου με ενσωμάτωση αποδοχών Τηλεργασίας , Εξ ελευθεριότητας , Άδειας ειδικού σκοπού και ημερών αναστολής εργασίας . 

Επιπρόσθετα υποστήριξη και εργαζομένων με τεκμαρτές αποδοχές .

Περισσότερες πληροφορίες για το χειρισμό μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ

Εναρμόνιση προγράμματος με τις αποφάσεις 68084/31-3-2020 και 82992/6-5-2020 περί αποστολής ΑΠΔ μηνός Μαρτίου με ενσωμάτωση αποδοχών Τηλεργασίας , Εξ ελευθεριότητας , Άδειας ειδικού σκοπού και ημερών αναστολής εργασίας . Περισσότερες πληροφορίες για το χειρισμό μπορείτε να δείτε πατώντας εδώ