Η εργασία «Εμφάνιση σε χάρτη» σας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσετε διευθύνσεις στο χάρτη, μέσω της εφαρμογής Google maps. H δυνατότητα αυτή διατίθεται σε ευρετήρια «Συναλλασσομένων».

Για να χρησιμοποιήσετε την εργασία «Εμφάνιση σε χάρτη» ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:


Βήμα 1

Από το ευρετήριο  πελάτων στο οποίο θα εργαστείτε αφού επιλέξετε τις εγγραφές που επιθυμείτε, από τις τρεις τελείες εφαρμόστε δεξί κλικ και «Χάρτη». Αυτόματα, θα δείτε τις διευθύνσεις, για τις επιλεγμένες εγγραφές, ως σημεία στο χάρτη.


                                    


Αυτόματα, θα δείτε τις διευθύνσεις, για τις επιλεγμένες εγγραφές, ως σημεία στο χάρτη.


Δείτε όλα τα σημεία πατώντας στο εικονίδιο   στο αριστερό μέρος της οθόνης και με Drag & Drop στις διευθύνσεις, αλλάξτε τη σειρά τους θέτοντας ως 1η τη Διεύθυνση Εκκίνησης. 


Επιλέξτε τις διευθύνσεις που επιθυμείτε και πατήστε το  για να εμφανιστεί στο χάρτη ενδεικτική διαδρομή και δυνατότητα εκτύπωσης αυτής.

Επιλέγοντας τις διευθύνσεις από την αριστερή μπάρα και πατώντας το εικονίδιο  έχετε τις εξής δυνατότητες:

  • Προβολή: επιλέγετε προβολή σε δορυφόρο ή χάρτη.
  • Προσαρμογή Χάρτη: προσαρμόζει την οθόνη στα σημεία ενδιαφέροντος.
  • Άνοιγμα στους χάρτες google: ανοίγει την επιλεγμένη εγγραφή ή όλες τις εγγραφές στον χάρτη.
  • Επίπεδα: δίνονται πληροφορίες για την κυκλοφορία και για διαθέσιμη συγκοινωνία στις επιλεγμένες εγγραφές.
  • Εκτύπωση: εκτυπώνονται οι διευθύνσεις των επιλεγμένων εγγραφών.
  • Οδηγίες / Καθαρισμός διαδρομής: έχοντας επιλέξει εγγραφές, μπορείτε να λάβετε οδηγίες διαδρομής ή να καθαρίσετε τις ήδη ληφθείσες οδηγίες.
  • View as an image  : εμφανίζει τα σημεία ενδιαφέροντος, ως εικόνα, μέσω Web Browser.


Επιλέξτε την υπηρεσία Google StreetView για την τρισδιάστατη εικονική περιήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος με επιπλέον επιλογές, όπως π.χ. να μεταβείτε απ’ ευθείας στο Google Maps μέσω Web Browser κ.α. 


  • No labels