Για να καταχωρήσετε ένα νέο παραστατικό δαπανών επιλέγετε από το κεντρικό μενού τα «Εμπορικά», στη συνέχεια «Δαπάνες» και πατάτε «Νέα Εγγραφή» . Έτσι, θα εμφανιστεί η οθόνη καταχώρησης.


Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.


Προσοχή! 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».