Για να καταχωρήσετε ένα νέο παραστατικό δαπανών επιλέγετε από το κεντρικό μενού τα «Εμπορικά», στη συνέχεια «Δαπάνες» και πατάτε «Νέα Εγγραφή» . Έτσι, θα εμφανιστεί η οθόνη καταχώρησης.


Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όσα πεδία εμφανίζονται με αστεράκι είναι απαραίτητο να συμπληρωθούν.


Βασικά στοιχεία

Ειδικά στοιχεία:Προσοχή! 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».


Αφού έχετε καταχωρήσει το παραστατικό σας έχετε τις παρακάτω δυνατότητες.


Για να δείτε πως μπορείτε να καταχωρήσετε πιο γρήγορα πατήστε εδώ.