Blog

Μεταβολές / Προσθήκες

Έκδοση Start: μεταβολή προβολής κεντρικού μενού.

 1. Έσοδα
  Βλέπετε συνοπτικά με επιλογή ανά έτος τα έσοδα της επιχείρησής σας
 2. myDATA
  Άμεση πληροφόρηση για τα διαβιβασμένα και μη διαβιβασμένα παραστατικά στην πλατφόρμα myDATA
 3. Συναντήσεις
  Άμεση προβολή των προγραμματισμένων συναντήσεών σας
  Πατώντας εδώ, θα βρείτε σχετικό εκπαιδευτικό βίντεο.

Μεταβολές / Προσθήκες

 •  myDATA: νέα απλοποιημένη προβολή με στόχο την πιο γρήγορη αποστολή των παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. 
  Οδηγίες για την διαδικασία αποστολής των παραστατικών στα myDATA, θα βρείτε πατώντας εδώ. • Νεο interface στα κριτήρια αναζητησης και στις προβολές ("Εκτύπωση" - "Ενέργειες").
 • Ρυθμίσεις SMS: αφαίρεση του πεδίου "Όνομα χρηστη", κατά την επιλογή του παρόχου Yuboto. Αναλυτικές οδηγίες για την Ρύθμιση των SMS θα βρείτε πατώντας εδώ.

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 • Εμφάνιση του κωδικού και της επωνυμίας του συναλλασσόμενου στην εγγραφή myDATA, στο πεδίο "Συναλλασσόμενος".
 • Διορθώσεις στα φίλτρα των πωλήσεων/αγορών κατά την αναζήτηση πελάτη/ προμηθευτή.


Μεταβολές / Προσθήκες

 • Στο ευρετήριο των ειδών, εμπεριέχεται πληροφόρηση για τις τελευταίες τιμές πώλησης και αγοράς. Τις στήλες που μπορεί να επιλέξει ο χρήστης και να αποθηκεύσει στο ευρετήριο.

 • Στις αναφορές των εμπορικών, στην αναλυτική κατάσταση πωλήσεων και αγορών , επιλέγοντας την ένδειξη αναλυτική, προστέθηκαν, οι στήλες  με τις πληροφορίες του τρόπου Πληρωμής του Α.Φ.Μ. συναλλασσόμενου και του Ποσοστού Φ.Π.Α..
 • Νέος τρόπος προβολής των ενημερωτικών σελίδων (Banners).

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 • Στις σειρές πωλήσεων και αγορών  στο πεδίο αντιλογιστική προτείνονται μόνο οι ακυρωτικές σειρές.
 • Μαζική ενημέρωση πεδίου «Ενημέρωση λαθών διαβίβασης» , στις παραμέτρους των σταθερών στοιχείων της εταιρείας.
 • Στο μενού της γρήγορης καταχώρησης λιανικών πωλήσεων βελτιώσεις στο πεδίο των παρατηρήσεων.
 • Στις προτεινόμενες φόρμες εκτύπωσης τυπώνουμε το link του παρόχου στο κάτω μέρος της σελίδας.

Μεταβολές / Προσθήκες

Διορθώσεις / Βελτιώσεις

 1. Ένδειξη στο ευρετήριο πωλήσεων για τις εγγραφές που έχουν διαβιβαστεί στα myDATA.
 2. Νέα δυνατότητα υποστήριξης  της Διαχείριση Δήλωσης διενέργειας.
  Επιλέγοντας τον κλάδο Ναυτιλιακών προστίθεται το panel 'Στοιχεία δήλωσης Διενέργειας' για την κάλυψη του άρθρου 27 ανοιχτής θαλάσσης. . Με την συμπλήρωση των πεδίων, αυτά θα μεταφερθούν στα στοιχεία γραμμής της Σύνοψης.
 3. Προσθήκη νέας φόρμας εκτύπωσης Διαχείριση Δήλωσης διενέργειας για την υποστήριξη των απαιτούμενων πεδίων. Η εγκατάστασή της γίνεται απο τα "Πρόσθετα".
 4. Εκτυπώσεις ισοζύγιο/καρτέλα χρεοπιστώσεων.
 5. Προστέθηκε η δυνατότητα μεταβολής  στην εγγραφή myDATA του πεδίου Δικαίωμα έκπτωσης Φ.Π.Α. (προκειμένου να καλυφθούν είδη απαλλασσόμενα του Φ.Π.Α. στις εγγραφές χωρίς δικαίωμα έκπτωσης)
 6. Προσθήκη στην εργασία ενημέρωση στοιχείων myDATA με δεξί κλικ στο ευρετήριο πωλήσεων διάλογου με ερωτήσεις και προστέθηκε η δυνατότητα αλλαγή τύπου παραστατικού και  ενημέρωση άρθρου διάταξης απαλλαγής  
 1. Βελτίωση στα φίλτρα των ημερομηνιών.
 2. Κουμπιά στην ανάκτηση με Α.Μ.Κ.Α./Α.Φ.Μ.
 1. Στην καρτέλα χρεοπιστώσεων γίνεται ταξινόμηση στην περιγραφή.

Προσθήκες

 • Έξοδο πώλησης Kόστος αγοράς ειδών άρθρου 45 (Λιανική). 
 • Προσθήκη των τύπων Συμπληρωματικό Τιμολόγιο (1.6 Τιμολόγιο Πώλησης / Συμπληρωματικό Παραστατικό) και Συμπληρωματικό Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών (2.4 Τιμολόγιο Παροχής / Συμπληρωματικό Παραστατικό).

Μεταβολές

 • Λογιστικό σημείωμα άρθρου 45 όταν προκύπτει από Απόδειξη Λιανικής Πώλησης άρθρου 45.
 • Αποθήκευση του ευρετηρίου στην γραμμή του παραστατικού (δεν εμφανιζόταν η στήλη actions).
 • Σωστή υπερκάλυψη στα pop up window όταν δημιουργούμε εγγραφές.


Προσθήκες

 • Εκδώστε δωρεάν ηλεκτρονικούς (RF) κωδικούς πληρωμής για τα τιμολόγια των πελατών σας

Συγκεκριμένα, μέσω της ψηφιακής λύσης η επιχείρησή σας εξασφαλίζει:

 1. Αυτοματοποίηση εισπράξεων τιμολογίων
 2. Βελτίωση διαχειριστικού κόστους και χρόνου

 Μπορείτε να εγγραφείτε στην υπηρεσία χωρίς κόστος ενεργοποίησης και χωρίς κόστος υλοποίησης.

*Η υπηρεσία OnePay ενσωματώνεται στη λειτουργική ενότητα του Prosvasis Go  και αφορά πληρωμές που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών (RF) κωδικών αποκλειστικά σε λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας της επιχείρησης. Κάθε είσπραξη που διενεργείται με τη χρήση (RF) κωδικού επιβαρύνεται με τραπεζικό κόστος διαχείρισης, το οποίο ανέρχεται σε 0,50€ ή 0,60€ (+ΦΠΑ) ανάλογα με το πλήθος των μηνιαίων εισπράξεων.


 • Προσθήκη νέου κυκλώματος που αφορά το κύκλωμα των πελατών "Ειδικές συναλλαγές πελατών",

Διορθώσεις

 1. Αφαίρεση του tab "Ακυρωμένη", στα myDATA.
 2. Σε θερμικό εκτυπωτή τυπώνεται και ο Τ.Κ. της εταιρείας.
 3. Μήνυμα λήξης συνδρομής. Η «Επιστροφή στη σελίδα εισόδου» μεταφέρθηκε στο πάνω μέρος της σελίδας.
 4. Στις Δαπάνες δέχεται και τιμές μικρότερες του 0,5.
 5. Διόρθωση στην ανάκτηση στοιχείων ΑΜΚΑ στην γρήγορη καταχώρηση σε έκδοση Run.
 6. Καταχώρηση αρνητικής αξίας /ποσοστού στα έξοδα /κρατήσεις. Η τιμή αποθηκεύεται με την πρώτη καταχώρηση.
 7. Διόρθωση του σφάλματος στην σύνδεση με παραστατικό αγοράς /δαπάνης
 8. Start: αφαίρεση των επιλογών του CRM από το ημερολόγιο που δεν υποστηρίζονται.
 9. Δυνατότητα μεταβολής του ποσού σε παραστατικό δαπάνης που προκύπτει από αντιγραφή και δημιουργία.

Προσθήκες

 • Διαχείριση πωλήσεων άρθρου 45

Το καθεστώς περιθωρίου κέρδους εφαρμόζεται στις περιπτώσεις μεταπώλησης των μεταχειρισμένων αγαθών από τον υποκείμενο στο φόρο μεταπωλητή, ο οποίος τα αγόρασε από πρόσωπα τα οποία είχαν επιβαρυνθεί με φόρο ως τελικοί καταναλωτές, κατά το στάδιο της αγοράς τους, δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά (δηλαδή οι προμηθευτές του υποκείμενου στον φόρο) δεν είχαν δικαίωμα να εκπέσουν ή να τους επιστραφεί, ο ΦΠΑ που επιβάρυνε την απόκτηση των αγαθών αυτών.

Οι συναλλαγές υποβάλλονται  με λογιστικό σημείωμα (παραστατικό 11.3)στην πλατφόρμα MyData της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση του παραστατικού θα βρείτε πατώντας εδώ.

 •  Αναστολή καταβολής ΦΠΑ

Εάν οι πελάτες υπάγονται σε καθεστώς αναστολής ΦΠΑ (Π.2869/1987) μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα νέα παραστατικά .

Στους τύπους των Παραστατικών, προστέθηκε ο τύπος  που καλύπτει τις περιπτώσειςΑναστολή ΦΠΑ'.
Όταν η καταχώριση Παραστατικού γίνει με τύπο,  ο οποίος φέρει αυτή την τιμή, τότε η εγγραφή MyData θα δημιουργηθεί με ενεργοποιημένο το flag 'Αναστολή ΦΠΑ'.

Προτείνουμε να προσθέσετε την  «Δεν εισπράττεται Φ.Π.Α. – Υπόχρεος για την καταβολή του είναι ο αγοραστής με την προσωρινή δήλωση βάσει της απόφασης Π. 2869/2389/4.5.87».

Αναλυτικές οδηγίες για την καταχώρηση του παραστατικού θα βρείτε πατώντας εδώ.

 • Προσθήκη τύπων παραστατικών

Προσθήκη νέων τύπων παραστατικών πωλήσεων, δαπανών και αγορών. Αναλυτικά οι τύποι που προστέθηκαν αναγράφονται εδώ.


Διορθώσεις

 • Διόρθωση του σφάλματος κατά την ενεργοποίηση συντελεστών Φ.Π.Α. για την καταχώρηση διασυνοριακών συναλλαγών.
 • Κατά τον μετασχηματισμό παραστατικού από το υποκατάστημα για την έκδοση ειδικού στοιχείου φόρου διαμονής, εμφανίζονται μόνο οι σειρές Ε.Φ.Δ. που αφορούν στο υποκατάστημα.

Διόρθωση

Διορθώθηκε η αδυναμία μετασχηματισμού παραστατικών αγορών και πωλήσεων με χειρόγραφη σειρά πώλησης.

Προσθήκη

Εμφάνιση εκκρεμών παραστατικών που βρίσκονται προς διαβίβαση στο gadget "MyData" στο dashboard της εφαρμογής. Πατώντας στο λεκτικό "Περισσότερα", μεταφέρεστε απευθείας στην καρτέλα της διαβίβασης των συνόψεων MyData.

Προσθήκες

 • Σύγκριση Δεδομένων. Προσθήκη στα MyData, ώστε να συγκρίνετε τις εγγραφές που έχετε καταχωρήσει στην εφαρμογή Prosvasis GO με τα δεδομένα που έχουν αποσταλεί στην Α.Α.Δ.Ε.
 • Αποκλίσεις MyData 2021 - Προβολή των δεδομένων αποκλίσεων εξόδων 2021.
 • Προσθήκη ορισμού πρότυπων τιμών απο την "Γρήγορη παραμετροποίηση".
 • MyData - Προσθήκη στήλης "Ακυρωμένη" όπου προβάλλονται οι ακυρωμένες εγγραφές.
 • Προσθήκη ειδικού πεδίου ανάκτησης στοιχείων ΑΜΚΑ κατά την καταχώρηση του συναλλασσόμενου στο παραστατικό πώλησης (αφορά την έκδοση Start).
 • Προσθήκη του πεδίου ποσοστού Φ.Π.Α. ανά είδος στην προβολή της αναλυτικής κατάστασης πωλήσεων.
 • Προσθήκη της στήλης "Υποκατάστημα" στο ευρετήριο των σειρών πωλήσεων.

Προσθήκες/Βελτιώσεις

 • Διαβίβαση παραστατικού αγοράς 3.1 σε ιδιώτη/λιανική

Πλέον σε παραστατικό τίτλου κτήσης με συν/μενο ιδιώτη, η εγγραφή myDATA θα ενημερώνεται με το E3_102_002. Για να χαρακτηριστεί ο συν/μενος σαν ιδιώτης, θα πρέπει να έχει επιλεχτεί η εταιρική μορφή: Φυσικό πρόσωπο.(Στους προμηθευτές  έχει προστεθεί  το πεδίο "Εταιρική μορφή" )

Προσθήκες/ Βελτιώσεις

 • Επανασχεδιασμός της οθόνης καταχώρισης πελάτη/προμηθευτή με σκοπό την γρήγορη καταχώρισή τους  με μεταφορά του πεδίου ΑΦΜ* δίπλα στο πεδίο Επωνυμία
 • Δυνατότητα προσθήκης έως έξι (6) εικόνων στα σταθερά στοιχεία της εταιρείας σας (Gallery εικόνων), για να τις προσθέσετε στις φόρμες εκτύπωσης που επιθυμείτε ανάλογα με τις σειρές πωλήσεων που χρησιμοποιείτε.


Προσθήκη επιπλέον πεδίων:


 • Προσθήκη της στήλης μονάδα μέτρησης (Μ.Μ.) στη λίστα ευρετηρίου των ειδών.
 • Προσθήκη των στηλών Σειρά και Αριθμός παραστατικού στη λίστα ευρετηρίου του μενού MyData.
 • Προσθήκη του πεδίου «Έκπτωση (%)» στην διαχείριση των στοιχείων του προμηθευτή.

*Με την υπηρεσία ανάκτησης ΑΦΜ συμπληρώνεται άμεσα και σωστά τα στοιχεία του πελάτη/προμηθευτή σας.


Προσθήκες

 • Δυνατότητα ορισμού πρότυπων τιμών στις σειρές πωλήσεων.


 • Άμεσος τρόπος δημιουργίας νέου παραστατικού επιλέγοντας από τις εργασίες του παραστατικού την "Αντιγραφή και δημιουργία".
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος κατά την καταχώρηση παραστατικού πώλησης σε διαφορετική ημερομηνία από την τρέχουσα.

 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύματος κατά την καταχώρηση Τιμολογίου σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πελάτης που ανήκει σε κατηγορία "Λιανικής".
 • Εμφάνιση προειδοποιητικού μηνύνατος κατά την εκτέλεση ενημέρωσης των παραστατικών MyData.


 • Προσθήκη του ιστορικού ανανεώσεων των συνδρομών σας στο Προφίλ χρήστη.


 • Εμφάνιση των φίλων σας που έχουν αποδεχτεί την πρόσκλησή μας και τους μήνες που έχετε κερδίσει επιλέγοντας το Προφίλ χρήστη.Αλλαγή εμφάνισης και λειτουργίας των φίλτρων αναζήτησης.

 • Για να αναζητήσετε τα «Φίλτρα» επιλέγετε το βελάκι δίπλα από το φακό της αναζήτησης.

 • Στην αναζήτηση θα εμφανίζεται ως πρότυπη τιμή το τελευταίο ημερολογιακό διάστημα που έχετε ορίσει στα φίλτρα.
 • Για να αναζητήσετε τα στοιχεία που επιθυμείτε ή να αλλάξετε το ημερολογιακό διάστημα, πληκτρολογείτε ή επιλέγετε τις διαθέσιμες τιμές πατώντας στα βελάκια και στην συνέχεια πατάτε "Εφαρμογή" για να ολοκληρωθεί η αναζήτησή σας.

Προσθήκες.

 • Η εφαρμογή πλέον σας ενημερώνει ότι το παραστατικό σας έχει αποσταλεί μέσω email.

Προσθήκες

 • Εκτύπωση του Mark στο παραστατικό ταυτόχρονα με την έκδοση του παραστατικού (απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ενεργή η online διαβίβαση).
 • Δυνατότητα εκτύπωσης παραστατικών αγορών σε θερμικό εκτυπωτή.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης απόδειξης είσπραξης σε θερμικό εκτυπωτή.
 • Στην εγγραφή myDATA εμφανίζουμε τις πληροφορίες διαβίβασης της εγγραφής  καθώς και το σφάλμα διαβίβασης εάν υπάρχει
 • Εμφάνιση μηνύματος λάθους διαβίβασης κατά την διαβίβαση των παραστατικών (απαραίτητη προϋπόθεση να είναι ενεργή η online διαβίβαση).
 • Προσθήκη του πεδίου επαγγέλματος σαν φίλτρο και πεδίο στην οντότητα των πελατών
 • Στις σειρές αγορών και εισπράξεων προστέθηκε το πεδίο "Τρόπος εκτύπωσης".
 • Στη συνδρομή Prosvasis Start σε καταχώριση νέου πελάτη από το παραστατικό προστέθηκε η κατηγορία πελάτη.
 • Στη λίστα των εμβασμάτων πελατών/προμηθευτών προστέθηκε η επωνυμία του 1ου συν/νου.

 

Προσθήκες στον κλάδο της Φιλοξενίας

 • Κατά τον μετασχηματισμό της κράτησης σε Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών σας παρέχεται η δυνατότητα  για αυτόματο checkout.

 • Η περιγραφή της κράτησης συμπληρώνεται αυτόματα με  τα στοιχεία επικοινωνίας του πελάτη (Επωνυμία - κινητό ή σταθερό).


Βελτιώσεις

 • Εκτύπωση του Μ.ΑΡ.Κ. στο παραστατικό, ταυτόχρονα με την έκδοσή του, όταν έχει online διαβίβαση.
 • Εμφάνιση μηνύματος λάθους διαβίβασης σε καταχώριση παραστατικού.
 • Όταν υπάρχει Πάροχος τυπώνεται το μήνυμα λάθους διαβίβασης.
 • Προσθήκη του "Πρότεινε έναν φίλο" στις Ρυθμίσεις (είναι και στο προφίλ χρήστη).

Διορθώσεις

 • Διόρθωση εκτύπωσης σε θερμικό εκτυπωτή
 • Διόρθωση σχολίων εκτύπωσης στις σειρές πωλήσεων