Για να καταχωρήσετε μια νέα σειρά δαπανών επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Ρυθμίσεις» → « Συναλλαγών» → « Σειρές δαπανών» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» image2020-4-10_16-18-56.pngΈτσι, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καταχώρησης.

Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι.

 • Σειρά: Πληκτρολογείτε ένα κωδικό για τη σειρά που θέλετε να καταχωρήσετε.
 • Περιγραφή: Συμπληρώνετε την περιγραφή της.
 • Σύντμηση: Γράφετε μια πιο σύντομη περιγραφή της σειράς.
 • Τύπος: Επιλέγετε από τη λίστα έναν από τους διαθέσιμους τύπους. Ουσιαστικά, από το πεδίο αυτό καθορίζετε τη συμπεριφορά που θα έχει το παραστατικό αυτό.
 • Αριθμός: Συμπληρώνετε τον προηγούμενο αριθμό από αυτόν που θέλετε πάρει η πρώτη σας καταχώρηση. Για παράδειγμα, αν το πρώτο σας παραστατικό θέλετε να πάρει τον αριθμό 1, στο πεδίο αυτό θα συμπληρώσετε τον αριθμό 0.
 • Ενεργή: Επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο όταν επιθυμείτε να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη σειρά σε μετέπειτα ενέργειά σας. Αντίθετα, αν την αποεπιλέξετε θα γίνει ανενεργή με αποτέλεσμα να μην σας εμφανίζεται στις λίστες της εφαρμογής. Για να δείτε μαζικά όλες τις ενεργές ή ανενεργές σειρές χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης
 • Χειρόγραφη σειρά: Επιλέγετε το πεδίο αυτό αν θέλετε να συμπληρώνετε εσείς τον αριθμό του παραστατικού κατά την καταχώρηση. Αντίθετα, αν το πεδίο δεν είναι επιλεγμένο θα εφαρμοστεί η αυτόματη αρίθμηση.

  Στα χειρόγραφα παραστατικά, συμπληρώστε τον κωδικό στο πεδίο Παραστατικό για να ενημερωθούν αυτόματα τα πεδία Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμός, στοιχεία που οφείλουν να διαβιβαστούν ή/και να χαρακτηριστούν και αναγράφονται στο παραστατικό που συνήθως έχετε εκδώσει χειρόγραφα ή/και έχετε παραλάβει.

  • Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ 22 (ΧΤΔΑ<κενό>22), ως Φορ/κός αριθμός θα προταθεί το 22.
  • Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ-22 (ΧΤΔΑ<οποιοσδήποτε ειδικός χαρακτήρας (-,/, κ.λπ.)>22), ο Φορ/κός αριθμός που θα προταθεί θα λάβει υπόψη το Μήκος κωδικού που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους (π.χ. πωλήσεων).
 • Υποκατάστημα: Επιλέγετε το υποκατάστημα, στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη καταχώρηση.
 • Αυτόματη πληρωμήΕάν θέλετε η εξόφληση να πραγματοποιείται ανάλογα με τον τρόπο πληρωμής του παραστατικού, τότε επιλέγετε εδώ ανά τρόπο πληρωμής τη σειρά του εξοφλητικού παραστατικού.

  ► Info: Οι εξοφλήσεις θα πραγματοποιούνται μόνο για τους τρόπους πληρωμής που έχετε ορίσει στη συγκεκριμένη παράμετρο.
  Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.


Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».

 • No labels