Για να μετονομάσετε τους ήδη καταχωρημένους λογαριασμούς που υπάρχουν στην εφαρμογή επιλέγετε «Οντότητες» και στη συνέχεια «Λογαριασμοί». Έτσι, θα σας εμφανιστεί η λίστα με αυτούς όπως φαίνεται παρακάτω.


      Για να αλλάξετε την περιγραφή θα πρέπει να κάνετε διπλό αριστερό κλικ πάνω στο λογαριασμό που θέλετε και στη συνέχεια να πατήσετε «Επεξεργασία». Αφού το κάνετε αυτό, θα μεταφερθείτε στην παρακάτω σελίδα. Για το παράδειγμα αυτό έχω επιλέξει τον λογαριασμό «Όψεως 1».


Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι.

  • Κωδικός: το πεδίο αυτό είναι ήδη καθορισμένο από εμάς.
  • Ενεργή: Επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο όταν επιθυμείτε να επικαλεστείτε το συγκεκριμένο λογαριασμό σε μετέπειτα ενέργειά σας. Αντίθετα, αν το αποεπιλέξετε ο λογαριασμός θα γίνει ανενεργός με αποτέλεσμα να μην σας εμφανίζεται στις λίστες της εφαρμογής. Για να δείτε μαζικά όλους τους ενεργούς ή ανενεργούς λογαριασμούς χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης
  • Περιγραφή: Συμπληρώνετε την περιγραφή του λογαριασμού. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε την περιγραφή που έχουμε εμείς και να βάλετε αυτό που θέλετε να εμφανίζεται.
  • Τράπεζα: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις καταχωρημένες τράπεζες ή καταχωρείτε νέα με το .
  • IBAN: Συμπληρώνετε το IBAN του λογαριασμού.
  • Αριθ.λογ.: Συμπληρώνετε τον αριθμό λογαριασμού.

Με τον ίδιο τρόπο λειτουργείτε για όλους τους υπόλοιπους λογαριασμούς που υπάρχουν στη λίστα.

Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».  • No labels