Για να καταχωρήσετε ένα νέο έργο επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Οντότητες», στη συνέχεια «Έργα» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας Εγγραφής»image2020-4-8_16-26-21.png. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων.


  • Κωδικός: Συμπληρώνετε τον κωδικό του έργου. Μπορείτε να το αφήσετε 0* προκειμένου να πάρει ακριβώς την επόμενη αρίθμηση από την τελευταία σας καταχώρηση.
  • Ενεργό: Επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο όταν επιθυμείτε να επικαλεστείτε το συγκεκριμένο έργο σε μετέπειτα ενέργειά σας. Αντίθετα, αν το αποεπιλέξετε, το έργο θα γίνει ανενεργό με αποτέλεσμα να μην σας εμφανίζεται στις λίστες της εφαρμογής. Για να δείτε μαζικά όλα τα ενεργά ή ανενεργά έργα χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης
  • Περιγραφή: Συμπληρώνετε την περιγραφή του έργου.
  • Κατάσταση: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες καταστάσεις.
  • Έναρξη: Καθορίζετε την ημερομηνία έναρξης του έργου από το image2020-4-8_16-32-57.png.
  • Λήξη: Ορίζετε την ημερομηνία λήξης του έργου από το image2020-4-8_16-32-57.png.
  • Παρατηρήσεις: Συμπληρώνετε παρατηρήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο έργο.
  • Έγγραφα: Από το πεδίο αυτό μπορείτε να επισυνάψετε οποιοδήποτε έγγραφο σχετίζεται με το έργο αυτό. 


Προσοχή! 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».

  • No labels