Για να καταχωρήσετε ένα νέο αξιόγραφο, προκειμένου να το χρησιμοποιήσετε στις εισπράξεις και πληρωμές σας, επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Οντότητες», στη συνέχεια «Αξιόγραφα» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας Εγγραφής»image2020-4-8_16-26-21.png. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι. Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων.


 • Σειρά: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες σειρές αξιογράφων. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε μια νέα σειρά επιλέγοντας το image2020-4-8_16-26-21.png στην οθόνη που βλέπετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό πατήστε εδώ.
 • Αριθμός: Συμπληρώνετε τον αριθμό του αξιογράφου.
 • Παραλαβή: Καθορίζετε από το σύμβολο του ημερολογίου image2020-4-8_16-32-57.png την ημερομηνία παραλαβής.
 • Έκδοσης: Δηλώνετε από το σύμβολο του ημερολογίου image2020-4-8_16-32-57.png την ημερομηνία έκδοσης.
 • Λήξης: Επιλέγετε από το σύμβολο του ημερολογίου image2020-4-8_16-32-57.pngτην ημερομηνία λήξης του αξιογράφου.
 • Κατάσταση: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες καταστάσεις αξιογράφων. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε μια νέα κατάσταση επιλέγοντας το image2020-4-8_16-26-21.png στην οθόνη που βλέπετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό πατήστε εδώ.
 • Ποσό: Συμπληρώνετε το ποσό του αξιογράφου προκειμένου να σας έρθει απευθείας κατά την καταχώρηση της είσπραξης ή πληρωμής.
 • Τράπεζα: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες τράπεζες. Επίσης, μπορείτε να ανοίξετε μια νέα τράπεζα επιλέγοντας το image2020-4-8_16-26-21.png στην οθόνη που βλέπετε. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό πατήστε εδώ.

Εκδότης

 • Εκδότης: Επιλέγετε από τη λίστα τον εκδότη του αξιόγραφου.
 • Όνομα: Συμπληρώνετε το όνομά του.
 • Διεύθυνση: Θα συμπληρωθεί αυτόματα, εφόσον είναι καταχωρημένο στα σταθερά στοιχεία του επιλεγμένου εκδότη.
 • Α.Φ.Μ.: Θα συμπληρωθεί αυτόματα, εφόσον είναι καταχωρημένο στα σταθερά στοιχεία του επιλεγμένου εκδότη.
 • Τηλέφωνο: Θα συμπληρωθεί αυτόματα, εφόσον είναι καταχωρημένο στα σταθερά στοιχεία του επιλεγμένου εκδότη.

Κάτοχος

 • Κάτοχος: Επιλέγετε από τη λίστα τον κάτοχο του αξιογράφου.
 • Όνομα: Συμπληρώνετε το όνομά του.
 • Διεύθυνση: Θα συμπληρωθεί αυτόματα, εφόσον είναι καταχωρημένο στα σταθερά στοιχεία του επιλεγμένου κατόχου.
 • Παρατηρήσεις: Συμπληρώνετε τις παρατηρήσεις του αξιογράφου.


Προσοχή! 
Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».

 • No labels