Από τις ρυθμίσεις του συστήματος σας παρέχεται η δυνατότητα να ορίσετε εάν θα είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές :

Προβολή Εταιρείας

Προβολή Dash Board

Προβολή Απομακρυσμένης σύνδεσής

Προβολή Μαζικής Εισαγωγής

Προβολή Ρυθμίσεων SMS


  • Επιλέγετε  να αποκρύψετε τα Dash Board

Ενεργοποιείτε  την επιλογή ΟΧΙ.

Στην συνέχεια εμφανίζεται τα παρακάτω μενού και ορίζετε το Pin  το οποίο και αποθηκεύεται με την επιλογή Αποθήκευση.

Ένα μήνυμά σας ενημερώνει για αποθήκευση των ρυθμίσεων.  • Μετά την αποθήκευση τα dash board  δεν είναι εμφανή, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα


  • Για να δείτε εκ νέου τα Dash board ακολουθείτε τα ακόλουθα βήματα:

Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις Ασφαλείας

Προβολή dashboard NAI, Αποθήκευση  και πληκτρολογείτε το  το PinΤα DashBoard είναι διαθέσιμα ξανά.

Με την ίδια διαδικασία  μπορείτε να ακολουθήσετε και για τις υπόλοιπες επιλογές.

  • No labels