Διαδικασία εξαγωγή αρχείων από το Prosvasis Go

Οδηγός  Εξαγωγής


  • Διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης  από το Prosvasis Go

Η απομακρυσμένη πρόσβαση έχει ενταχθεί στην εφαρμογή  Prosvasis Go προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεση αυτής με άλλες πλατφόρμες.

Με την δυνατότητα  αυτή επιτρέπεται η σύνδεση στην εφαρμογή  μέσω του A.P.I.

Διαδικασία απομακρυσμένης πρόσβασης

  1. Από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής επιλέγετε «Απομακρυσμένη πρόσβαση».  2. Στην οθόνη που θα εμφανιστεί με το σύμβολο της προσθήκης και συμπληρώνετε το όνομα και το e-mail του προγραμματιστή σας. Στη συνέχεια, πατάτε το .  3. Αυτόματα θα μεταφερθείτε στην παρακάτω εικόνα όπου φαίνονται τα στοιχεία που συμπληρώσατε στο βήμα 2.

          Στην συνέχεια  με την επιλογή αποστολή e-mail ολοκληρώνεται το πρώτο στάδιο της διαδικασία της διασύνδεσης.

          

       4. Στο e-mail που θα αποσταλεί όπως βλέπετε παρακάτω περιλαμβάνονται το username και το password.

          

           Για την διασύνδεση  απαιτούνται οι κωδικοί που εκδίδονται από την λειτουργία της απομακρυσμένης πρόσβαση μέσα από το περιβάλλον του Go.


         

  • No labels