Για να επεξεργαστείτε τις υπάρχουσες σειρές πωλήσεων ή να προθέσετε μια καινούρια επιλέγετε από το κεντρικό μενου «Σειρές πωλήσεων». Αυτόματα εμφανίζονται στην οθόνη σας οι διαθέσιμες σειρές πωλήσεων. Επιλέγοντας μια από αυτές μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη. • Σειρά: Είναι συμπληρωμένος ο κωδικός της συγκεκριμένης σειράς.
 • Περιγραφή: Συμπληρώνετε την περιγραφή της.
 • Σύντμηση: Γράφετε μια πιο σύντομη περιγραφή της σειράς.
 • Τύπος: Επιλέγετε από τη λίστα έναν από τους διαθέσιμους τύπους. Ουσιαστικά, από το πεδίο αυτό καθορίζετε τη συμπεριφορά που θα έχει το παραστατικό αυτό.
 • Αριθμός: Συμπληρώνετε τον προηγούμενο αριθμό από αυτόν που θέλετε πάρει η πρώτη σας καταχώρηση. Για παράδειγμα, αν το πρώτο σας παραστατικό θέλετε να πάρει τον αριθμό 1, στο πεδίο αυτό θα συμπληρώσετε τον αριθμό 0.
 • Ενεργή: Επιλέγετε το συγκεκριμένο πεδίο όταν επιθυμείτε να επικαλεστείτε τη συγκεκριμένη σειρά σε μετέπειτα ενέργειά σας. Αντίθετα, αν την αποεπιλέξετε θα γίνει ανενεργή με αποτέλεσμα να μην σας εμφανίζεται στις λίστες της εφαρμογής. Για να δείτε μαζικά όλες τις ενεργές ή ανενεργές σειρές χρησιμοποιείτε τα φίλτρα αναζήτησης
 • Χειρόγραφη σειρά: Επιλέγετε το πεδίο αυτό αν θέλετε να συμπληρώνετε εσείς τον αριθμό του παραστατικού κατά την καταχώρηση. Αντίθετα, αν το πεδίο δεν είναι επιλεγμένο θα εφαρμοστεί η αυτόματη αρίθμηση.

  Στα χειρόγραφα παραστατικά, συμπληρώστε τον κωδικό στο πεδίο Παραστατικό για να ενημερωθούν αυτόματα τα πεδία Φορ/κη Σειρά και Φορ/κός Αριθμός, στοιχεία που οφείλουν να διαβιβαστούν ή/και να χαρακτηριστούν και αναγράφονται στο παραστατικό που συνήθως έχετε εκδώσει χειρόγραφα ή/και έχετε παραλάβει.

  • Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ 22 (ΧΤΔΑ<κενό>22), ως Φορ/κός αριθμός θα προταθεί το 22.
  • Συμπληρώνοντας π.χ. ΧΔΕΑΤ-22 (ΧΤΔΑ<οποιοσδήποτε ειδικός χαρακτήρας (-,/, κ.λπ.)>22), ο Φορ/κός αριθμός που θα προταθεί θα λάβει υπόψη το Μήκος κωδικού που έχει δηλωθεί στις παραμέτρους (π.χ. πωλήσεων).
 • Μεταβολή εκτυπωμένου: Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες επιλογές. Με το πεδίο αυτό καθορίζετε το αν θα μπορείτε να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες μετά την εκτύπωση του παραστατικού. Για παράδειγμα, αν θα μπορείτε να το διαγράψετε ή όχι.
 • Αντιλογιστική: Επιλέγετε από τη λίστα το παραστατικό που θα χρησιμοποιείται κατά την ακύρωση της συγκεκριμένης σειράς. Για να καταχωρήσετε εκείνη τη στιγμή το παραστατικό που θέλετε να εντάξετε στο πεδίο αυτό πατάτε το image2020-4-10_16-18-56.png.
 • Φόρμα:Επιλέγετε από τη λίστα μια από τις διαθέσιμες φόρμες εκτύπωσης. Επίσης, επιλέγοντας από τη λίστα τη φόρμα που επιθυμείτε εμφανίζεται ένα παράθυρο με ένα υπόδειγμα της και τις επιλογές «Primary Color» και «Secondary Color». Κάνοντας κλικ στις επιλογές αυτές μπορείτε να επιλέξετε χρώμα και να καθορίσετε την ένταση αυτού με την μπάρα.

 • Σήμανση: Καθορίζετε αν θα παίρνει σήμανση το παραστατικό σας ή όχι. Το πεδίο αυτό αφορά τα παραστατικά λιανικής.
 • Υποκατάστημα: Επιλέγετε το υποκατάστημα, στο οποίο αναφέρεται η συγκεκριμένη καταχώρηση.
 • Μετασχηματισμός: Πατώντας την «Προσθήκη» που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τη μπλε μπάρα επιλέγετε από τη λίστα τα παραστατικά που θα εμφανίζονται κατά τη διενέργεια του μετασχηματισμού. Για να καταχωρήσετε εκείνη τη στιγμή το παραστατικό που θέλετε να εντάξετε στο πεδίο αυτό πατάτε το image2020-4-10_16-18-56.png.
 • Σχόλια εκτύπωσης: Συμπληρώνετε όλα τα σχόλια που θέλετε να σας εμφανίζονται απευθείας συμπληρωμένα στις παρατηρήσεις του παραστατικού σας χωρίς να χρειαστεί να τα γράφετε εσείς κάθε φορά. Για παράδειγμα, μπορείτε να συμπληρώσετε τους τραπεζικούς λογαριασμούς.


Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».


 • No labels