Οι αναφορές συμπεριλαμβάνουν όλα τα εκτυπωτικά αποτέλεσμα που μπορείτε να αντλήσετε. Για να δείτε και να εκτυπώσετε την κατάσταση πωλήσεων επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Εμπορικά» - «Αναφορές» και στη συνέχεια «Κατάσταση πωλήσεων». Έτσι, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη στην οποία περιέχονται τα φίλτρα με τα οποία μπορείτε να κάνετε την αναζήτησή σας.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φίλτρο θέλετε από τα παραπάνω ή συνδυασμό αυτών. Αφού γίνει αυτό πατάτε «Εκτέλεση», ώστε να πάρετε το αποτέλεσμα της παρακάτω μορφής. Για το παράδειγμα αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει το φίλτρο του «Ημερολογιακού διαστήματος» .Μετά από αυτό μπορείτε να πατήσετε «Εκτύπωση».

  • No labels