Για να αρχικοποιήσετε τα υπόλοιπα των προμηθευτών σας επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Εργασίες»  → «Αρχικοποίηση προμηθευτών» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» image2020-4-10_16-18-56.pngΈτσι, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καταχώρησης.


Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι.

  • Σειρά: Το πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο με την περιγραφή «Αρχικοποίηση υπολοίπου προμηθευτών».
  • Ημερομηνία: Το πεδίο είναι συμπληρωμένο με την ημερομηνία του συστήματος. Αν θέλετε να την αλλάξετε επιλέγετε το σύμβολο του ημερολογίου  και καθορίζετε εσείς την ημερομηνία καταχώρησης.
  • Παραστατικό: Είναι ήδη συμπληρωμένο και έχει εφαρμοστεί η αυτόματη αρίθμησης.
  • Αιτιολογία: Συμπληρώνετε μια αιτιολογία που χαρακτηρίζει την καταχώρηση σας.
  • Προμηθευτής: Επιλέγοντας την «Προσθήκη» ανοίγει η λίστα με όλους του καταχωρημένους προμηθευτές και επιλέγετε αυτό που θέλετε. Το μόνο που απομένει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε την αξία του υπολοίπου. Κάνοντας την ενέργεια αυτή το υπόλοιπο του προμηθευτή έχει ενημερωθεί αυτόματα.


Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».

  • No labels