Για να αρχικοποιήσετε τα υπόλοιπα των πελατών σας επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Εργασίες» →  «Αρχικοποίηση πελατών» και πατάτε το σύμβολο της «Νέας εγγραφής» image2020-4-10_16-18-56.pngΈτσι, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη καταχώρησης.


Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι.

  • Σειρά: Το πεδίο είναι ήδη συμπληρωμένο με την περιγραφή «Αρχικοποίηση υπολοίπου πελατών».
  • Ημερομηνία: Το πεδίο είναι συμπληρωμένο με την ημερομηνία του συστήματος. Αν θέλετε να την αλλάξετε επιλέγετε το σύμβολο του ημερολογίου  και καθορίζετε εσείς την ημερομηνία καταχώρησης.
  • Παραστατικό: Είναι ήδη συμπληρωμένο και έχει εφαρμοστεί η αυτόματη αρίθμησης.
  • Αιτιολογία: Συμπληρώνετε μια αιτιολογία που χαρακτηρίζει την καταχώρηση σας.
  • Πελάτης: Επιλέγοντας την «Προσθήκη» ανοίγει η λίστα με όλους του καταχωρημένους πελάτες και επιλέγετε αυτό που θέλετε. Το μόνο που απομένει να κάνετε είναι να συμπληρώσετε την αξία του υπολοίπου. Κάνοντας την ενέργεια αυτή το υπόλοιπο του πελάτη έχει ενημερωθεί αυτόματα.


Προσοχή!

Μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω καταχωρήσεων μην ξεχάσετε να πατήσετε «Αποθήκευση».

  • No labels