Οι αναφορές συμπεριλαμβάνουν όλα τα εκτυπωτικά αποτέλεσμα που μπορείτε να αντλήσετε. Για να δείτε και να εκτυπώσετε την καρτέλα αξιογράφων επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Οντότητες» - «Αναφορές» και στη συνέχεια «Καρτέλα αξιογράφων». Έτσι, θα σας εμφανιστεί η παρακάτω οθόνη στην οποία περιέχονται τα φίλτρα με τα οποία μπορείτε να κάνετε την αναζήτησή σας.

      Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φίλτρο θέλετε από τα παραπάνω ή συνδυασμό αυτών. Αφού γίνει αυτό πατάτε «Εκτέλεση», ώστε να πάρετε το αποτέλεσμα της παρακάτω μορφής. Για το παράδειγμα αυτό έχουμε χρησιμοποιήσει το φίλτρο του «Κωδικού αξιογράφου».

Μετά από αυτό μπορείτε να πατήσετε «Εκτύπωση».

  • No labels