Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Για να μεταφέρετε το υπόλοιπα της αποθήκης σας επιλέγετε από το κεντρικό μενού «Εργασίες» → «Μεταφορά υπολοίπων αποθήκης» και σας εμφανίζετε η ακόλουθη εικόνα.

Image Added


Παρακάτω αναλύεται ο τρόπος συμπλήρωσης των πεδίων. Όλα τα απαραίτητα προς συμπλήρωση πεδία εμφανίζονται με αστεράκι.


  • Μεταφορά από χρήση: Επιλέγετε τη χρήση από την οποία θέλετε να μεταφερθούν τα υπόλοιπα.
  • Από-έωσ κωδικό: Επιλέγετε τους κωδικούς των ειδών για τα οποία θέλετε να γίνει η ενέργεια.
  • Εμπορική κατηγορία: Επιλέγετε την εμπορική κατηγορία των ειδών για τα οποία θέλετε να γίνει η ενέργεια.
  • Ομάδα: Επιλέγετε την ομάδα ειδών για τα οποία θέλετε να γίνει η ενέργεια.
  • Αποτελέσματα: Εμφανίζονται τα αποτελέσματα της ενέργειάς σας.


Τέλος, πατάτε «Εκτέλεση».