Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Με τη συγκεκριμένη παραμετροποίηση, θα εμφανιστεί η έκφραση «Άρθρο 39α, υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής» στις εκτυπώσεις παραστατικών, όπως προβλέπονται από τις διατάξεις του νόμου.


Tip

Διαχείριση myDATA

Θέμα

Ποιος είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος καταχώρησης παραστατικού πωλήσεων στο οποίο περιλαμβάνονται είδη με καθεστώς 39α ταυτόχρονα με είδη κανονικής πώλησης;

Επίλυση

Προσέχουμε, σε συνδυασμό με την παραμετροποίηση του είδους, να έχει συμπληρωθεί η διάταξη απαλλαγής (Χωρίς ΦΠΑ - άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ) στον συναλλασσόμενο.

...