• Διόρθωση προβλήματος μη υπολογισμού με την μείωση του 3% στις περιπτώσεις υγειονομικών με μειωμένη ή εκ περιτροπής απασχόλησης . 

Θα πρέπει να γίνει επαναυπολογισμός της κίνησης του Ιανουαρίου εφόσον έχει υπολογιστεί

  • Προσθήκη ανάλυσης των νέων κωδικών ΑΠΔ 114,115,116,117,118 που αφορούν το Δώρο Χριστουγέννων σε αναστολή και ΣυνΕργασία στις εκτυπώσεις τις συνοδευτικής κατάστασης ΑΠΔ καθώς και στην Κατάσταση αναστολής - συνεργασίας 
  • Βελτίωση στην δημιουργίας αρχείου ΑΠΔ σε περιπτώσεις επικουρικού ταμείου σε εργαζόμενο υπαγώμενο σε πρόγραμμα συνεργασίας 
  • Βελτιώση στην δημιουργία αρχείου ΑΠΔ σε περιπτώσεις που ο εργαζόμενος σε όλο το διάστημα του δώρου ήταν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.