Πλήρη εναρμόνιση και υποστήριξη των Ηλεκτρονικών Βιβλίων (MyData) από το πρόγραμμα .