• Διόρθωση μυνήματος λάθους στην καταχώρηση ή επεξεργασία κίνησης σε ωρομίσθιο εργαζόμενο
  • Διόρθωση μυνήματος λάθους στην εκτύπωση βεβαίωσης εργοδότη