• Εναρμόνιση όλων των ηλεκτρονικών αποστολών με τις αλλαγές της σελίδας του taxis