Δηλώσεις

  • Βελτίωση της αποστολής Ε1 στο taxis. Παρατηρηθήκε υπό προυποθέσεις η διακοπή της αποστολής με σχετικό μύνημα λάθους

Μισθοδοσία

  • Νέα δυνατότητα εισαγωγής οικονομικών στοιχείων στο έντυπο "Υπεύθυνη δήλωση για το Δώρο Πάσχα 2020" από το πρόγραμμα Paycheck