Στην αρχική οθόνη του Start εμφανίζονται Dashboards, τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για το σύνολο των «Εσόδων», των παραστατικών που έχουν διαβιβαστεί ή είναι σε εκκρεμότητα στα "myDATA" και τις συναντήσεις σας.
  • No labels