Για να διαχειριστείτε την πλατφόρμα myDATA επιλέγετε από την κεντρική οθόνη το μενού «myDATA». Αυτόματα μεταφέρεστε στην παρακάτω οθόνη.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα myDATA και τον τρόπο χειρισμού στην εφαρμογή πατήστε εδώ.

  • No labels