Στο αριστερό μενού της εφαρμογής θα βρείτε την ενότητα «Fintech», ένα χρήσιμο εργαλείο που θα βοηθήσει στην διεκπεραίωση των καθημερινών σας συναλλαγών. Το ProsvasisGO υποστηρίζει τη συμφωνία των καταστάσεων των (ηλεκτρονικών) κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών, επαληθεύοντας την εγκυρότητα των δεδομένων μεταξύ των αρχείων της τράπεζας και των στοιχείων του ProsvasisGO.

Με το Prosvasis Go FinTech συνδέεστε απευθείας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες i-bank των τραπεζών που συνεργάζεστε, ώστε να πραγματοποιείτε online εισπράξεις, πληρωμές και μεταφορές χρημάτων, να ελέγξετε το υπόλοιπό σας και να δείτε το ιστορικό των συναλλαγών σας.

Πρόσβαση στην υπηρεσία ProsvasisGO Fintech 

Μπορείτε να συνδεθείτε στην υπηρεσία ProsvasisGO FinTech από το αριστερό μενού, πληκτρολογώντας τους κωδικούς που σας έχουν δοθεί από την τράπεζα.


Η πρόσβαση στο web banking γίνεται με τη χρήση κωδικών εισόδου:

 • User Name
 • Password

Το username (κωδικός χρήστη) και το password (μυστικός κωδικός), αποτελούν τα διαπιστευτήρια (credentials) για την κλήση της τραπεζικής υπηρεσίας.

Ανάλογα με την τράπεζα σύνδεσης (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Eurobank), η τραπεζική ιστοσελίδα καθεμιάς με τα login credentials διαφοροποιείται.

Αφού γίνει η είσοδος με τους κωδικούς, θα πρέπει να επιλέξετε τους λογαριασμούς που επιθυμείτε και να πατήσετε «Ολοκλήρωση». 

Έτσι, θα εμφανιστούν οι επιλεγμένοι λογαριασμοί στην αρχική οθόνη του Fintech, έχοντας τη δυνατότητα προσθήκης και άλλων.

Κάνοντας κλικ στην επιλογή , θα εμφανιστούν οι κινήσεις που αφορούν στο λογαριασμό. Στο επάνω μέρος αυτής της οθόνης μπορούμε να ορίσουμε και την περίοδο για την οποία θέλουμε να κάνουμε προβολή των κινήσεων.

Από το μενού μπορείτε να ορίσετε το διάστημα για το οποίο θέλετε να προβάλετε τις κινήσεις,, κι ύστερα να κάνετε κλικ στον φακό.

Σύμβολα:

 : Στις ρυθμίσεις μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θα προβάλλεται το μενού του Fintech. Επίσης υπάρχει επιλογή που σας μεταφέρει απευθείας στις οδηγίες του Fintech στο wiki.

 : Με την επιλογή αυτή, κάνετε ανανέωση στα gadget των τραπεζικών λογαριασμών. Σε περίπτωση που έχει λήξει η περίοδος σύνδεσης, θα εμφανιστεί η οθόνη συμπλήρωσης των διαπιστευτηρίων σας προκειμένου να γίνει η σύνδεση πάλι στο λογαριασμό και να γίνει επιτυχώς η ανανέωση.

 : Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να κάνετε αποσύνδεση από τους λογαριασμούς μαζικά ή μεμονωμένα, ή να κάνετε διαγραφή αυτών προκειμένου να μην εμφανίζονται στην αρχική οθόνη του Fintech.

 : Στην επιλογή αυτή, μπορείτε να δείτε τις λεπτομέρειες του κάθε λογαριασμού. Αν υπάρχει η ένδειξη του τσεκ, σημαίνει πως ο λογαριασμός έχει συγχρονιστεί. 

 : Κάνετε τη μεγιστοποίηση, ώστε να εμφανιστούν οι κινήσεις.

 : Στις ενέργειες, μπορείτε να κάνετε «Ανανέωση», «Μεγιστοποίηση», «Διαγραφή» και «Αντιγραφή IBAN».

: Με την επιλογή αυτή, κάνετε ανανέωση στο gadget του τραπεζικού λογαριασμού.

: Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να κάνετε ελαχιστοποίηση της καρτέλας του λογαριασμού.

 : Στις ενέργειες μπορείτε να εισάγετε τις κινήσεις από το Fintech στο ProsvasisGO (reconciliation), την αντιστοίχιση των κινήσεων και την εξαγωγή των κινήσεων σε Excel.

  : Με αυτή την επιλογή, διαγράφετε το gadget του λογαριασμού, για να μην εμφανίζεται στην οθόνη, όταν επιλέγετε το Fintech.

Επίσης, με δεξί κλικ στο γαλάζιο πλαίσιο στο Fintech, μπορείτε να κάνετε αναδιάταξη των gadgets και να επαναφέρετε το μέγεθος αυτών.

Προσοχή: Τα διαπιστευτήρια (κωδικός χρήστη/μυστικός κωδικός) που πληκτρολογείτε στην τραπεζική ιστοσελίδα γίνονται γνωστά μόνο στην αντίστοιχη τράπεζα. Οι συναλλαγές (π.χ. μεταφορές χρηματικών ποσών) εκτελούνται με υψηλού επιπέδου ασφάλεια  με απευθείας σύνδεση στις τραπεζικές ιστοσελίδες.

Εφόσον έχει γίνει η ενεργοποίηση του module του Fintech θα πρέπει να γίνουν οι εξής ενέργειες, έτσι ώστε να μπορεί να γίνει χρήση της υπηρεσίας απευθείας μέσα από την εφαρμογή ProsvasisGO.

 • Συγχρονισμός τραπεζικών λογαριασμών

Από την ενότητα «Οντότητες», όσοι «Λογαριασμοί» έχουν δηλωμένο IBAN θα συγχρονιστούν αυτόματα. Σε διαφορετική περίπτωση, θα πρέπει να συγχρονίσετε τους λογαριασμούς σας, συμπληρώνοντας το IBAN (χωρίς κενά) σε χρηματικό λογαριασμό.

Την πληροφορία ότι έχει γίνει ο συγχρονισμός του λογαριασμού, μπορείτε να τη δείτε στις λεπτομέρειες, στο αντίστοιχο gadget του λογαριασμού. Αν δεν υπάρχει η ένδειξη του πράσινου τσεκ, τότε δεν έχει συμπληρωθεί ο λογαριασμός στις Οντότητες.


 • Συγχρονισμός Συναλλασσόμενου

Από το μενού «Συναλλασσόμενοι» θα πρέπει να ορίσετε το λογαριασμό του πελάτη/προμηθευτή (χωρίς κενά), που θα συμπεριληφθεί στην κίνησή σας. Για να το κάνετε αυτό θα πρέπει να μεταβείτε στην καρτέλα «Λογαριασμοί/Έγγραφα» και πατώντας «Προσθήκη» να συμπληρώσετε το λογαριασμό του. Με αυτή την ενέργεια, η εφαρμογή αναγνωρίζει απευθείας τον πελάτη/προμηθευτή μέσα από το δηλωμένο IBAN στα στοιχεία του.

Η διαδικασία εισαγωγής των κινήσεων από τον τραπεζικό σας λογαριασμό στο ProsvasisGO, είναι η ακόλουθη:

 • Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός του λογαριασμού, κάνετε κλικ στη «Μεγιστοποίηση».

 • Έχοντας ορίσει και το κατάλληλο διάστημα, επιλέγετε την κίνηση που θέλετε να εισάγετε, πηγαίνετε στις 3 τελείες, «Εμβάσματα», «Έμβασμα προς προμηθευτή».

 • Επιλέγετε τη Σειρά και τον Συναλλασσόμενο και πατάτε Καταχώρηση.
 • Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του μηνύματος και με το πράσινο τσεκ στην αντίστοιχη γραμμή της κίνησης.


Tip! Όταν το ποσό είναι αρνητικό και έχει χρώμα κόκκινο, σημαίνει πως έχει γίνει κάποια κατάθεση από το δικαιούχο του λογαριασμού σε κάποιον τρίτο. Εναλλακτικά, ο θετικός, πράσινος χρωματισμός συμβολίζει την κατάθεση εμβάσματος προς τον λογαριασμό του δικαιούχου.

Η διαδικασία αντιστοίχισης των κινήσεων από το Fintech στο ProsvasisGO, είναι η ακόλουθη:

 • Εφόσον έχει ολοκληρωθεί ο συγχρονισμός του λογαριασμού, κάνετε κλικ στη «Μεγιστοποίηση».

 • Έχοντας ορίσει το κατάλληλο διάστημα, επιλέγετε την κίνηση που θέλετε να αντιστοιχίσετε, πηγαίνετε στις 3 τελείες και πατάτε «Αντιστοίχιση».


 • Στη νέα οθόνη, επιλέγετε στο πεδίο «Καταχώριση ως» την κατηγορία που έχει καταχωρηθεί η κίνηση μέσα στην εφαρμογή και πατάτε τον φακό. Η επιλογή «Ταύτιση ποσού» αν είναι κλικαρισμένη, σημαίνει πως θα εμφανιστούν μόνο οι κινήσεις που έχουν το ίδιο ποσό με αυτό της εγγραφής που θέλετε να γίνει η αντιστοίχιση.

 • Τέλος, κάνετε κλικ την εγγραφή που θέλετε να γίνει η αντιστοίχιση και πατάτε Καταχώριση. Η ενέργεια ολοκληρώνεται με την εμφάνιση του παρακάτω μηνύματος και η εγγραφή θα είναι με πράσινο τσεκ.

Η διαδικασία πραγματοποίησης εμβάσματος προς προμηθευτή από το ProsvasisGO στο Fintech, είναι η ακόλουθη:

 • Μέσα από το Μενού, «Χρηματοοικονομικά» → «Εμβάσματα Προμηθευτών» καταχωρείτε το έμβασμα προς Προμηθευτή. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης, πηγαίνετε στις 3 τελείες και επιλέγετε το «Αποστολή στην τράπεζα».

 • Μόλις γίνει η αποστολή στην τράπεζα, θα ανοίξει η σελίδα καταχώρησης του εμβάσματος στο Fintech. Αν δεν έχει συμπληρωθεί ο iBAN στην καρτέλα του προμηθευτή, τότε θα πρέπει να τον συμπληρώσετε στο αντίστοιχο πεδίο «Λογαριασμός», να συμπληρώσετε μία αιτιολογία με διπλό κλικ στο πεδίο και να κάνετε κλικ στην «Επικύρωση».

 • Ύστερα θα σας εμφανιστεί η οθόνη προκειμένου να ολοκληρωθεί η συναλλαγή στην τράπεζα και με την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα.

 • No labels