Αυτοματοποιήστε πλήρως τη διαδικασία είσπραξης των τιμολογίων της επιχείρησής σας, αξιοποιώντας τις νέες, σημαντικές δυνατότητες που προσφέρει η πρωτοποριακή υπηρεσία OnePay που έχει αναπτυχθεί από τη SoftOne σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. 

Η υπηρεσία OnePay είναι διαθέσιμη από τη Prosvasis Go παρέχοντας:

 real-time επικοινωνία με την ψηφιακή πλατφόρμα της Εθνικής Τράπεζας.

 αξιοπιστία, όσον αφορά στη διαχείριση κωδικών ηλεκτρονικής πληρωμής (RF),

✔ άμεση ενημέρωση για τις συναλλαγές/πληρωμές με αποστολή SMS / E-mail,

 ασφάλεια συναλλαγών χωρίς να απαιτείται η γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων των εμπλεκομένων μελών,

✔ ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις πληρωμές των πελατών σας,

 εξοικονόμηση χρόνου αφού παρέχεται η δυνατότητα αυτόματης είσπραξης και αντιστοίχισης (reconciliation) των πληρωμών με τιμολόγια/ παραστατικά που έχουν καταχωρηθεί στο Prosvasis Go.

 ✔αποφυγή πολυπλοκότητας αλλά και πιθανότητας λαθών που συνεπάγονται η διαχείριση εισπράξεων και η ενημέρωση τραπεζικών λογαριασμών.

Για να προχωρήσετε άμεσα στη χρήση της υπηρεσίας , η εταιρεία σας θα πρέπει να  είναι εγγεγραμμένη στις υπηρεσίες internet banking για επιχειρήσεις που σας προσφέρει η Εθνική Τράπεζα.*Η υπηρεσία OnePay ενσωματώνεται στη λειτουργική ενότητα του Prosvasis Go και αφορά πληρωμές που διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών (RF) κωδικών αποκλειστικά σε λογαριασμούς Εθνικής Τράπεζας της επιχείρησης. Κάθε είσπραξη που διενεργείται με τη χρήση (RF) κωδικού επιβαρύνεται με τραπεζικό κόστος διαχείρισης, το οποίο ανέρχεται σε 0,50€ ή 0,60€ (+ΦΠΑ) ανάλογα με το πλήθος των μηνιαίων εισπράξεων.

  • No labels