Στην αρχική οθόνη του Pace εμφανίζονται τα Dashboards, τα οποία παρέχουν πληροφόρηση για το σύνολο των «Παραστατικών» , «Υπολοίπων Πελατών/Προμηθευτών» και «Συναντήσεών» σας.  • No labels